artikel

Eskilstuna-Kuriren 1 okt 2012 – V vill ha migrationspolitik med barnperspektiv

Här är fyra konkreta åtgärder som skulle göra skillnad för barn som befinner sig i asylprocessen.

Här är fyra konkreta åtgärder som skulle göra skillnad för barn som befinner sig i asylprocessen.

Det senaste året har vi tagit del av berättelser om barn som far mycket illa i svensk migrationspolitik, svåra och smärtsamma fall som berör och upprör. Och det är bilder av ett Sverige vi inte känner igen – ett Sverige vi skäms för. Sverige har historiskt varit ett föregångsland när det gäller barns rättigheter och plats i samhället. Vill vi att det ska fortsätta vara så krävs omedelbara lagändringar för att sätta barnperspektivet i främsta rummet.

Vi minns fallet med 3-åriga Hiyab och 5-årige Deymond som för ett år sedan skulle utvisas ensamma till Italien enligt Dublinförordningen. Samma förordning gjorde att 15-årige Ali för två veckor sedan skulle skickas tillbaka till Italien där han våldtagits och traumatiserats. För dessa tre barn stoppades utvisningarna.

Andra barn har inte haft samma tur. Vi minns även familjen Danielian som efter tio år i Sverige utvisades till Armenien trots att barnen i familjen levt största delen av sina liv i här. I dagarna hör vi om 2-åriga Hadille som levt hela sitt liv i en fosterfamilj i Sverige – men nu hotas av utvisning till Frankrike trots att ingen vet var hennes biologiska mamma befinner sig.

Vänsterpartiet föreslår fyra konkreta förändringar i lagstiftningen som skulle göra skillnad för barn som befinner sig i asylprocessen eller är i behov av skydd:

1. Gör Barnkonventionen till lag så att barnets bästa kommer i främsta rummet. Så länge Barnkonventionen endast är en rekommendation har barnperspektivet inte rättslig tyngd utan underordnas annan lagstiftning.

2. Låt Lagen om vård av unga väga tyngre än Utlänningslagen. Barnets sociala behov skulle då gå före beslut om uppehållstillstånd. Till exempel skulle barn inte längre kunna utvisas med den förälder som misshandlat eller utnyttjat dem.

3. Slopa Dublinförordningen för barn. Enligt den ska en asylansökan prövas i första EU-land den sökande kommer till. Mottagandeförhållandena i flera EU-länder är mycket farliga och olämpliga – det har inte minst fallet Ali visat. Sverige kan, liksom Frankrike redan gör, pröva barns ansökan själv och inte skicka tillbaka barnet till första EU-land det kommit till.

4. Vidga begreppet synnerligen ömmande omständigheter till särskilt ömmande omständigheter. Denna ändring skulle göra att barn med stora medicinska behov eller mycket svåra livsöden kan få skydd eller behandling i Sverige.

Det är otroligt glädjande att se det stora engagemang som finns runt om i Sverige för barn som Ali och Hadille. Det visar att Sverige är en varmare och generösare plats än vår lagstiftning just nu tillåter.

Vi uppmanar regeringen och Miljöpartiet att lämna prestigen åt sidan och sätta barnets behov främst. Låt oss tillsammans genomföra dessa lagändringar och visa att Sverige är just så varmt och generöst för mycket utsatta barn.

Christina Höj Larsen (V)

Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson

Maria Chergui (V)

Kommunalråd och gruppledare Eskilstuna

Kopiera länk