artikel

Vuxennämndspolitiker på medborgardialog

Ikväll deltog alla Vänsterpartiets tre ledamöter i Vuxennämnden, Joel Hamberg, Maria Forsberg och Terhi Niemi, på en medborgardiaolog kring 2013 års verksamhetsplan. Mötet hölls på vård- och omsorgsboendet Måsta Äng och lockade ett 30 kommuninvånare.

– Medborgardialog är mycket viktigt och idag fick vi träffa ett trettiotal medborgare, främst äldre. Min önskan i framtiden är att fler anhöriga och personer med funktionsnedsättning också deltar i dialogen. De är en viktig grupp inom vår verksamhet. Tillsammans med Joel har jag gjort över 20 verksamhetsbesök och träffat anhöriga vilket gett mig mycket kunskap om nämdnens verksamhet och utmaningar, säger Maria Forsberg, ledamot i nämnden.

Medborgadialogen fortsätter under hösten på olika sätt. Bland annat genom att nämnden har en rad viktiga planer, ex utvecklingsplan för äldreomsorgen samt plan för ett samlat anhörigstöd som är ute på remiss.

– Dessa planer ska bland annat diskuteras i Kommunala invandrarrådet där jag är ordförande. I Vuxennämnden arbetar Vänsterpartiet aktivt för att kommunen ska bedriva en högt kvalitativ, jämlik och jämställd vård, omsorg, stöd, service och sysselsättning för våra brukare. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet arbetar vi också aktivt med en ökad verklig valfrihet, större inflytande för personal och brukare samt för att möjliggöra rätten till heltid för personalen, säger Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden.

Kopiera länk