Äldreomsorg

Invigning av Lagersbergsgården

Idag invigdes nya Lagersbergsgården. 57 nya platser, anpassade för äldre med funktionsnedsättning och personer med demenssjukdom. Även utemiljön runt Lagersbergsgården har utvecklats och en sinnenas trädgård har tagits fram med grönska och rogivande miljö. På Lagersbergsgården bor över 100 äldre eskilstunabor i en trygg miljö där de lever ett värdigt och självständigt liv och samtidigt får hög kvalitet inom vård, omsorg och social samvaro.

Invigning av Lagersbergsgården

På plats vid invigningen fanns Vänsterpartiets tre nämndledamöter Joel Hamberg, Maria Forsberg och Terhi Niemi. Efter invigningstal och samtal med boende och personal, fick nämndledamöterna en visning av det nya boendet.

 – Det känns mycket bra att vi nu ersatt boendeplatser på Nyfors äldreboende som inte uppfyllt en tillräckligt god levnads- och arbetsmiljö. Dessa nya lägenheter är fantastiskt fina, moderna och tillgängliga. Jag hoppas att det blir ett lyft både för boende, personal och anhöriga. Samtidigt är en flytt jobbig för äldre personer med demens men tillsammans med personalen har de klarat det mycket bra. Den nya fastigheten är också byggd med hög miljöprestanda och förenklar till exempel för avfallshanteringen, tvättning och städning. Vi fortsätter att utveckla den kommunala äldreomsorgen i Eskilstuna kommun, säger Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden.

Joel i samtal med en kvinna på Lagersbergsgården