artikel

Vänsterpartiet deltog i manifestation mot regimen i Syrien

Igår anordnade Kurdiska föreningen i Eskilstuna ett appellmöte på Citytorget mot den syriska regimens våld och övergrep på sin egen befolkning. Som enda parti i Eskilstuna deltog Vänsterpartiet. Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet i Eskilstuna talade, för att visa våra sympatier för det syriska folket inklusive många kurder som lever där, för att protestera mot den syriska regimens brutala våld och för en demokratisering av landet.

Igår anordnade Kurdiska föreningen i Eskilstuna ett appellmöte på Citytorget mot den syriska regimens våld och övergrep på sin egen befolkning. Som enda parti i Eskilstuna deltog Vänsterpartiet. Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet i Eskilstuna talade, för att visa våra sympatier för det syriska folket inklusive många kurder som lever där, för att protestera mot den syriska regimens brutala våld och för en demokratisering av landet.

– Vänsterpartiet ser att det är regimens förtryck som är orsaken till upproret i Syrien. Samtidigt som vi tar bestämt avstånd från ett militärt ingripande, stödjer vi det syriska folkets kamp. Ett militärt ingripande skulle leda till upptrappat våld och ökade spänningar i hela regionen. Nej, istället måste omvärlden verka för sanktioner och en avspänning, säger Forsberg.

Ett fyrtiotal medborgare hade slutit upp i Eskilstuna och de fick lyssna till flera tal, bland annat av Firat Nemrud, ordförande i Kurdiska föreningen och fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Eskilstuna. Maria var glad över den stora uppslutningen under mötet.

– Vi måste vara många som säger ifrån och tydliga med att det i första hand är regimens brutala förtryck som är orsaken till det upptrappade våldet i landet, och att bara en genuin demokratisering kan rädda Syrien från ett utdraget inbördeskrig. Vi måste därför stödja civila och med diplomatiska medel sätta press på regimen inom folkrättens ramar. Vi måste varje dag visa solidaritet mot de människor som varje dag utsätts för våld och människor som tvingas att fly från sina hem. Därför måste Europa, Sverige och Eskilstuna nu ta sitt ansvar då många tvingas fly under hemska förhållanden till oss här i Europa. Det handlar om barn, vuxna och gamla, människor som har rätt till ett tryggt liv i demokrati och frihet, precis som vi i Eskilstuna, säger Forsberg.

 

Kopiera länk