Kommunalt

Konkreta förslag för fler människor i arbete

Maria Forsberg (V), ordförande i den arbetsmarknadspolitsika beredningen i Eskilstuna kommun, presenterade idag konkreta förslag för fler jobb och minskad arbetslöshet.

Förslagen handlar bland annat om ett Vägledningscentrum, ett Entreprenörscentrum, lärlings- och utbildningsplatser, anställningar till personer med funktionsnedsättning, ungdomsanställningar, ”En väg in för näringslivet” samt sociala krav vid upphandlingar.
 
– I Eskilstuna finns stora möjligheter att fler människor ska få ett arbete och ekonomisk frihet vilket är bra för både individer, familjer och samhället. Men detta kräver en större samverkan och ett ökat kommunalt engagemang kring arbetsmarknadspolitiken, säger Forsberg.
 
Konkreta förslag för fler jobb och minskad arbetslöshet
Konkreta förslag för fler jobb och minskad arbetslöshet

 

 

 

 

 

 

 

– Beredningens arbete har varit mycket viktigt och lägger fram en rad konkreta förslag som ska ligga till grund för den framtida arbetsmarknadspolitiken i Eskilstuna. Vi vill se ett Eskilstuna där vi tillsammans kommun, näringslivet, myndigheter och det civila samhället arbetar med utgångspunkten ”Eskilstuna – en stad där alla behövs”, Maria Forsberg (V), ordförande.

– Beredningens arbete är nu avslutat och vi lämnar över en rapport med förslag som kommer att få stor positiv effekt för människor och arbetsmarknaden om de genomförs. Kommunfullmäktige får nu ansvar för att förverkliga förslagen, Maria Forsberg (V).

Kopiera länk