artikel

Felaktiga uppgifter om arvoden

Eskilstuna-Kuriren publicerade idag felaktiga uppgifter om Vänsterpartiets heltidspolitiker Joel Hamberg. Tidningen skrev att Hamberg troligen fått felaktiga arvoden utbetalade under mandatperioden. Dessa uppgifter stämmer inte och dementeras av Hamberg, som inte kontaktades innan publiceringen och därmed inte fick möjlighet att uttala sig. Eskilstuna-Kuriren har under eftermiddagen också gjort en rättelse på sin hemsida.

– Jag har ett fast arvode varje månad och har haft det under hela mandatperioden. Jag har utöver detta inte tagit ut några mötesarvoden. Det var en mycket olycklig publicering av tidningen och beklagligt att man inte kontaktade mig innan för att få reda på fakta, säger Hamberg.

Kopiera länk