artikel

Vänsterskolan igång i Eskilstuna och Sörmland

Idag mellan kl 11.00-15.00 genomför Vänsterpartiet Eskilstuna den första av totalt ett tiotal utbildningar för medlemmar och sympatisörer under 2013.

– Vid dagens utbildning, med utbildningsledare Lotta Jonsson Fornarve från partistyrelsen, deltog  32 personer vilket var mycket glädjande. Vid nästa tillfälle hoppas vi på ännu fler deltagare, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna.

Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde utbildningen i Eskilstuna
Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde utbildningen i Eskilstuna

Lotta Jonsson Fornarve från partistyrelsen ledde utbildningen på ett mycket bra sätt under dagen.

– Det var en bra dag med många bra diskussioner och där flera konkreta lokala exempel på bra vänsterpolitik lyftes fram. Detta är något vi måste bli än bättre på inom Vänsterpartiet då vi gör väldigt mycket bra politik runt om i Sverige för ett mer jämställt, jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle

Under lördagen fördjupade vi våra kunskaper kring Vänsterpartiets jobbpolitik, välfärdspolitik, feministisk ekonomi och miljöpolitik. Frågor som vi borrade djupt i var följande.

– Vad gör vi åt massarbetslösheten?
– Varför och hur vill vi befria välfärden från kommersiella intressen?
– Detta gör vi åt ekonomiska orättvisar mellan kvinnor och män.
– Klimatet och rättvisa lösningar på miljöproblemen.

Jobben och arbetsmarknadspolitiken är den enskilt viktigaste frågan för Vänsterpartiet. Vilka är då Vänsterpartiets lösningar på regeringens politik som leder till den massarbetslöshet som vi ser i Sverige idag. Nedan följer några av dessa som togs upp vid dagens utbildning:

– Full sysselsättning är det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik
– Samhällsnyttiga investeringar för fler jobb, bättre välfärd och grön klimatomställning
– Satsningar på arbetsmarknadspolitik och utbildning
– Stärkt A-kassa och sjukförsäkting

Medlemmar lyssnar fligt
Medlemmar lyssnar fligt

Med Vänsterpartiets budget skulle det skapas 82 800 nya jobb 2013, 92 900 nya jobb 2014 och
107 400 nya jobb 2015.

– För Sörmlands del skulle det innebära 3085 nya jobb. 1537 inom den kommunala sektorn, 197 inom infrastruktur, 198 övriga jobb, 402 övergångsjobb, 233 lärlingsjobb, 331 trainee-jobb och 178 utbildningsföretagsvikariat.

Vänstepartiets budget centralt skulle också leda till 1890 nya utbildningstillfällen i Sörmland fram till 2015 fördelat på följande sätt.
Komvux 977
Yrkeshögskolan 272
Högskolan 352
Arbetsmarknadsutbildning 287

– Vi har alltid varit ett parti som arbetat för jobb åt alla och goda arbetsvillkor, vi sitter inte och väntar på nästa val utan sätter jobben främst redan idag. Vänsterpartiet är ett parti som har full sysselsättning som öveordnat ekonomiskt mål och tar trygghet i arbetslivet på allvar, säger Lotta Jonsson Fornarve.

Alla som deltog var positiva till utbildningen. Här hörs några röster från Sörmland.

– Som ny medlem var den här dagen väldigt bra för mig av två skäl. Dels har jag fått en bättre bakrundsbild av och kunskap om Vänsterpartiets politik på riksnivå och dels har jag fått träffa aktiva medlemmar och politiker på lokal nivå, säger Elin Källstad, Eskilstuna.

Även Ulf Norström från Mariefred var ockås positiv till dagen:

– Det var en mycket informativ dag med många bra förslag på konkret politik. Utbildningen ökade min kunskap om Vänsterpartiets politik och jag kommer ha nytta av den i mitt politiska engegemang i Strängnäs och Mariefred. Jag kommer också ta del av fler utbildningar i Eskilstuna framöver, sade Norström.

Anita Salminen från Gnesta ansåg också att dagen var givande.

– Det är alltid roligt att träffa vänsterpartister och diskutera politik med dem och ju fler vi är desto roliga är det.

– Vänsterpartiet tar sikte på ett framgångsrikt valresultat 2014, både i Sverige och i Eskilstuna. Vi är också beredda att ta ansvar och regera i såväl Sverige som i Eskilstuna. Detta kräver att vi förbereder oss väl och kontinuerligt utbildar våra medlemmar, nya som gamla. Och vi har en mycket positiv medlemsutveckling i Eskilstuna liksom i hela riket. Vänsterskolan är ett mycket bra och tydligt agerande från partiet centralt som stödjer oss lokalföreningar att anordna egna utbildningstillfällen. Under 2013 anordnar vi i Eskilstuna många kvalitativa utbildningstillfällen som sker i samarbete med distriktet och partiet centralt. Några utbildningar är också lokala, ex om arbetsmarknadspolitik, integration och mångfald och att ha ett kommunalt uppdrag. Alla medlemmar från distriktets alla lokalföreningar och sympatisörer är välkomna vid dessa tillfällen, säger Joel Hamberg heltidspolitiker för Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Lunch förbereds
Lunch förbereds

Nästa utbildningstillfälle är den 12 mars, 17.30-20.00 i partilokalen i Eskilstuna, då Maria Forsberg, ordförande i kommunens Arbetsmarknadspolitiska beredning och Tommy Hamberg, ledamot i kommunens Näringslivsberedning kommer att presentera aktuellt läge i Eskilstuna, beredningarnas förslag och Vänsterpartiets jobb- och arbetsmarknadspolitik på kommunal nivå och riksnivå.
6 april väntar sedan en utbildning om Media och debattartikelskrivande, som leds av en utbildningsledare från centralt håll.

Medieskola och debattartikelskola.
11.00 – 15.00
Partilokalen, Gillbergavägen 4, 3 tr.

Hör av dig om du vill vara med då! Välkommen till Vänsterpartiet Eskilstuna

För mer information:
Joel Hamberg
[email protected]
0739-50 89 25

Kopiera länk