artikel

Vänsterpartiet deltog vid Rädda Barnens årsmöte

I tisdags höll Rädda Barnen i Eskilstuna sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler. Vänsterpartiets Joel Hamberg hade äran att sitta mötesordförande. Mycket engagerade Anna Bergfors Fall på bilden valdes om som ordförande och innan mötet delade hon och Rädda Barnen ut ett pris där man uppmärksammande Johanna Tjyberg som blivit Rädda Barnens vän 2013.
Anna Bergfors Fall delade ut pris till Johanna Kyberg
Anna Bergfors Fall delade ut pris till Johanna Kyberg
Johanna har gjort ett mycket bra jobb inom Rädda Barnens Ellenprojekt där man jobbar med gruppsamtal för tjejer i årskurs 8 i Eskilstuna kring genuskunskap och för att stärka deras självkänsla. Detta arbete belönades också med Eskilstuna kommuns jämställdshetspris under 2012 som delades ut av Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui.

Rädda Barnen i Eskilstuna, som under 2012 hade ett ökande medlemsantal och idag har 552 medlemmar, gör ett ovärderligt arbete för att säkerställa barns rättigheter i Eskilstuna kommun, i Sörmland och i Sverige. Lokalföreningen i Eskilstuna redovisade en imponerande verksamhetsberättelse för 2012 och verksamhetsplan för 2013. Bland annat fortsätter man sitt internationella arbete i Etiopien för att verka långsiktigt för barns rätt till utbildning.

Lokalt jobbar man bland annat med föräldragrupper mot droger, med Ellen- och Allanprojekt för unga tjejer och killar, läxhjälp i Eskilstunas skolor, barngrupp för att lära barn om barnkonventionen, kraftsamling mot våld samt många andra kampanjer och aktiviteter.

Rädda Barnen gör ett mycket viktigt arbete i vår kommun. Samtidigt som kommunen gör mycket för att säkra och stärka barns rättigheter idag bör detta arbete lyftas fram och stärkas än mer framöver. I detta arbete är dialogen med bland annat Rädda Barnen och dess kunskaper mycket viktiga att ta vara på.

Kopiera länk