artikel

Vänsterpartiet besökte Dyslexiförbundets årsmöte

Vid Dyslexiförbundet FMLS årsmöte i Eskilstuna, söndagen den 10 mars, fanns Vänsterpartiet representerade. Joel Hamberg, vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, satt mötesordförande på årsmötet.
Vänsterpartiet på plats hos Dyslexiföreningen FMLS
Vänsterpartiet på plats hos Dyslexiföreningen FMLS
 
– Dyslexiförbundet FMLS i Eskilstuna har en mycket god verksamhet och gjorde mycket bra under 2012 i kommunen, i form av b.la. anhörigstöd, Dyslexiveckan, opinionsbildning och aktiviteter för att stärka självkänslan hos Eskilstunabor och Strängnäsbor som b.la. har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter eller dyskalkyli, säger Hamberg.
 

Lisbeth Flodman, till höger på bilden, valdes om som ordförande. Hon lyfte bland annat att det är mycket bra att vara förening i Eskilstuna kommun då lokalerna på E18 erbjuds fritt och att samverkan mellan andra föreningar inom funktionshinderrörelsen kan ske här. Hon berömde också kommunens Skoldatatek och Läs- och skrivcenter.

 
På årsmötet lyftes viktiga frågor av medlemmarna, exempelvis om vikten av mer kunskap kring kognitiva funktionshinder, att stärka självkänslan, rätt till muntlig framställan i offentliga kontakter och ledsagares betydelse. Maria Wellros, i mitten på bilden föreläste om Dyslexi och självkänsla.
Kopiera länk