Debatt

Debatt i Eskilstuna-Kuriren 11 mars: Unescocentrum ger förståelse

I dag träffas företrädare för Eskilstuna, Botkyrka och Malmö inför bildandet av norra Europas första Unescocentrum. Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Våra kommuner ingår i en fördjupad förstudie vars mål är ett Unescocentrum i Sverige med brett partnerskap och lokala Unescokontor. Kommuner, civilt samhälle och forskare ska samverka med syftet att skapa social jämlikhet och sammanhållning i ett samhälle med en etniskt och religiöst blandad befolkning.

Eskilstuna, Botkyrka och Malmö har liknande befolkningsstruktur och liknande utmaningar. I dag har våra städer alltför stora klyftor. Antingen slits städerna isär eller så arbetar vi aktivt för att inkludera alla i vårt gemensamma samhällsbygge. Våra tre kommuner sätter arbetet mot rasism och diskriminering högt på dagordningen. Röster höjs för att stänga våra städer men vi är så många fler som vet att respekt och öppenhet berikar. Våra städers själar är en blandning av människor från olika länder, religioner, kön, åldrar och sexualitet, där alla vill och kan bidra till samhällsbygget, bara man får chansen.

I Sverige finns kunskapsluckor som måste fyllas. Hur handskas stat, kommun och samhälle bäst med att befolkningen blir mer blandad i fråga om identitet och religion?

Kunskap, värdefulla idéer och lösningar finns redan i olika delar av samhället: i föreningslivet, hos forskare och engagerade individer. På andra områden behövs mer forskning. Överlag behövs mer idéutbyte och dialog.

Det råder ingen brist på människor som bryr sig om eller arbetar med viktiga frågor om platsidentitet, religion och sammanhållning. Men det finns ett glapp mellan akademi, civilsamhälle och det offentliga Sverige där det försvinner massor av energi, kompetens och bra idéer. Unescocentret ska vara en del av lösningen. Ett handlingsinriktat kunskapscentrum och en mötesplats för alla som vill arbeta med att hitta handlingsalternativ snarare än bara identifiera problem.

I Sverige och i våra kommuner är det avgörande att människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts och pratar. Det är då vi inser att vi har många fler likheter än olikheter och att vi bara tillsammans kan bygga det samhälle alla tjänar på. Samtidigt måste vi diskutera frågor som rör kulturers och religioners påverkan på samhället och på människors utveckling och identitet. Genom interkulturell och interreligiös ­dialog skapar vi tillsammans hållbara lösningar.

Styrelsen för bildandet av Unescocentrum

Jens Sjöström (S) Ordförande interimsstyrelsen, kommunalråd Botkyrka kommun

Joel Hamberg (V) Ledamot och politiskt ansvarig för mångfald och integration i Eskilstuna kommun

Hanna Thomé (V) Ledamot, kommunalråd Malmö Stad

Kopiera länk