artikel

Interkulturell och interreligiös dialog

Idag höll Eskilstuna kommun, tillsammans med det civila samhället, en workshop kring  interkulturell och interreligiös dialog. Detta gjordes inom ramen för bildandet av ett Unescocentrum i Sverige. Joel Hamberg, politiskt ansvarig kring integrations- och mångfaldsfrågor inom majoriteten och också ledamot i interimstyrelsen, inledningstalade inför en fullsatt fullmäktigesal med företrädare från både offentlig förvaltning, högskola och det civila samhället.

Se Tv-inslag på Östnytt (2013-03-11)

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/eskilstuna-med-i-fn-projekt?&_suid=136302920787307266018869412669

Nedan läser du Hambergs inledningsanförande som också förklarar bakgrunden till Unescoprojektet och vad vi har att vinna på en ökad dialog och samverkan mellan offentlig förvaltning, högskola och det civila samhället.  

Inledningsanförande i en fullsatt fullmäktigesal
Inledningsanförande i en fullsatt fullmäktigesal

”Eskilstuna har alltid varit en öppen och tillåtande kommun. Hit har människor kommit från hela världen och tillsammans med invånarna födda här byggt vår själ och stolthet. Idag lever över 100 olika nationaliteter i vår kommun och vi når snart 100 000 invånare. Alla studier kring städers utveckling visar också att det är städer med en mångfald av aktörer och med en mångfald av människor som är framgångsrika.

Några av oss möts här idag. Människor med olika bakgrund, med olika kompetenser, från olika delar av samhället i Eskilstuna och Sverige. Ni kommer från föreningar, trossamfund, högskola, kommunen, myndigheter, politiska partier och som privatpersoner. Alla är ni lika välkomna och viktiga och tillsammans representerar vi idag ett tvärsnitt av Eskilstuna. Vi har därför nu möjligheten att inleda en fördjupad dialog och samverkan mellan tre unika parter i samhället. Offentlig förvaltning, högskola och civilt samhälle.  

UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Detta har Botkyrka kommun, Malmö Stad och Eskilstuna kommun tagit fasta på och tillsammans vill vi skapa norra Europas första Unescocentrum i Sverige. 

Vårt gemensamma mål är att offentlig förvaltning, civilt samhälle och forskare ska samverka och sprida kunskap emellan sig. Syftet är tydligt och målinriktat: Vi kan och ska skapa social jämlikhet och sammanhållning i ett Sverige med en allt mer etniskt och religiöst blandad befolkning. Ett samhälle som ger oss oändliga möjligheter. Men vi måste lära oss mer av varandra för att nå ända fram.

Inom ramen för detta projekt har vi identifierat flera kunskapsluckor och brister i samhället som vi måste belysa och få mer kunskap kring:

  • Platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning i en etniskt och religiöst blandad befolkning är den första kunskapsluckan.
  • Interreligiös dialog inklusive ateism

För att täppa till kunskapsluckorna så krävs det en öppen dialog baserad på forskning och kunskaper från olika delar av samhället och en samverkan här emellan. Genom att aktivt arbeta med att motverka stereotypa föreställningar och fördomar om varandra blir Sverige ett mer jämlikt land och Eskilstuna en mer jämlik stad, fri från rasism och diskriminering. Så når vi en större sammanhållning och förståelse mellan människor.

Förra sommaren kom initiativ från det civila samhället i Eskilstuna att få till en utökad interkulturell och interreligiös dialog i vår kommun. Eskilstuna kommun tog därför initiativ till två välbesökta möten med det civila samhället kring interkulturell och interreligiös dialog. Vi hämtade kunskap från både internationellt och nationellt håll och då bildades Fristadsgruppen, en grupp bestående av olika aktörer från det civila samhället.

Vid samma tid inleddes kommunens engagemang i bildandet av ett Unesco-centrum. Vi kunde också konstatera att Interkulturell och interreligiös dialog är en av kunskapsluckorna inom Unescoarbetet

Samtidigt fanns det ett starkt initiativ och önskan att diskutera dessa frågor från det civila samhället. Därför föll det sig naturligt för oss i Eskilstuna att nu fördjupa oss kring detta område inom ramen för den fortsatta förstudien inom Unescoprojektet.

Vi har en tydlig bild och tydliga drömmar om ett framtida Sverige där vi lever tillsammans och förstår varandra. Vi är övertygade om att vi genom en ökad interkulturell och interreligiös dialog kan nå dit och skapa ett hållbart och bättre samhälle. I dialog måste alla finnas med.

Vi menar dels att civilsamhället måste träffas mer och att det avgörande att människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts och pratar. Först då inser vi att vi har många fler likheter än olikheter och att vi bara tillsammans kan bygga det samhälle alla tjänar på.

Samtidigt måste vi i större utsträckning i samhället i stort, inklusive kommunen, diskutera frågor som rör kulturers och religioners plats och påverkan på samhället och på människors utveckling och identitet. Vi måste vara lyhörda för medborgarnas vilja och livsåskådningar och inse att kultur och religion spelar en viktig roll i människors liv och att det påverkar samhällets utformning.

Vi är ödmjuka kring att vi inte har alla svar eller lösningar kring hur den interkulturella och interreligiösa dialogen ska ske i Eskilstuna och Sverige. Vi vill ta reda på vad människor vill och hur vi kan samverka och denna dialog utesluter inte någon. Här behöver vi alltså er hjälp. Och dagens workshop syftar just till att komma ett viktigt steg framåt på vägen.

Vi räknar med att vi tillsammans här idag, kan påbörja denna dialog, och på allvar komma fram till konkreta metoder för att dialogen ska spridas och fortsätta runt om i Eskilstuna och i Sverige. Här är dina kunskaper och erfarenheter mycket viktiga.”      

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, med inriktning ledning och styrning vid Mälardalens högskola, Jens Sjöström, ordförande i interimsstyrelsen och kommunalråd i Botkyrka, David Thurfjell, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola talade också under dagen, som också innehöll en längre dialog mellan de inblandade aktörerna och en paneldiskussion.

Flera vänsterpartister var på plats, Maria Chergui, kommunalråd, Maria Forsberg, ordförande, Alar Kuutmann, ledamot i Torshälla stads nämnd och Solveig Pohjola, ersättare i Torshälla stads nämnd.

Samtal i pausen
Samtal i pausen

 

Interkulturell och interreligiös dialog under workshopen med flera vänsterpartister
Interkulturell och interreligiös dialog under workshopen med flera vänsterpartister
Kopiera länk