artikel

Jobb- och arbetsmarknadspolitik

Ikväll utbildade Maria Forsberg och Tommy Hamberg Vänsterpartiets medlemmar i arbetsmarknadspolitik och jobbfrågor. Utbildningen var mycket välbesökt och pågick i tre timmar.

Fokus på kvällen låg i att beskriva Eskilstunas situation idag när det gäller näringliv och arbetsmarkanadsläge och med det som bakgrund presentera förslagen som kommunens två beredningar kring Näringlivspolitik och Arbetsmarknadspolitik kommit fram till.

Tommy Hamberg utbildar Vänsterpartiet i Näringslivspoltik
Tommy Hamberg utbildar Vänsterpartiet i Näringslivspoltik

– Näringslivsberedningen konstaterar att det saknas 5000 jobb i Eskilstuna och presentar en rad branscher där dessa kan skapas, t ex inom miljöteknik, kultur, handel och logistik. Vi har också lagt fram ett punktprogram som anger stragtegiska förslag för att kunna utveckla näringslivet i Eskilstuna, säger Tommy Hamberg.

– Arbetsmarknadspolitiska beredningen trycker hårt på att samverkan måste blir bättre, både inom kommunens organisation och mellan kommunen och övriga aktörer, där Arbetsförmedlingen givetvis är en viktig part. Vi ser att kommunledningen måste ta ett större ansvar då arbetsmarknaspolitik är en central fråga för hela kommunen. Ett annat exempel vi tror starkt på är ett Vägledningscentrum. Då vi tror på det livslånga lärandet och ser att hela kommunen kan ha nytta av att kunna få stöd med vägledning, säger Maria Forsberg.

Även Vänsterpartiets politik på riksnivå och på kommunal nivå inom dessa områden presenterades. Församlingen kunde konstatera att många av de punkter som finns i Vänsterpartiets kommunpolitiska programmet när det gäller jobb- och arbetsmarknadspolitik är realiserade eller så pågår de, men mer kan också göras.

När det gäller rikspolitik en har Vänsterpartiet en fullt finaniserad budget där man föreslår en rad satsningar på nya jobb bland annat genom att stimulera ett eftersatt bostadsbyggande, genom att satsa på infrastruktur, jobba inom miljösektorn och en utvekling av vår gemensamma välfärd. Man lägger också förslag som ska ge 60 000 nya utbildningsplatser.

Tisdagskvällen bjöd på stort engagemang med 23 närvarande medlemmar. En av dem var nyvalde styrelseledamoten Marcus Helgstrand:

Många medlemmar och politiker deltog
Många medlemmar och politiker deltog

– Utbildningen var mycket givande med ett bra innehåll, upplägg och många konkreta exempel på arbetsmarknadspolitiska förslag i Eskilstuna. Det finns mycket att göra för att fler ska komma i arbete i vår kommun. Bland annat måste vi ta vara på den mångfald av människor som vi har inom kommunen och inom miljöområdet och bostadssektorn kan många nya jobb skapas, ett ökat bostadsbyggande, energieffektiviseringar, nya energislag, renoveringar m.m. Detta är konkret Vänsterpolitik!, säger Helgstrand.

Marcus Helgstrand
Marcus Helgstrand
Kopiera länk