artikel

Joel Hamberg deltar i debatt om landsbygden

Ikväll anordnas en debatt om landsbygden i sörmländska Läppe. Länsbygdsrådet, tillsammans med Sveriges Radio Sörmland arrangerar debatten som har fokus på miljöfrågor och som börjar kl 19.00 på Hjälmargården.

Joel Hamberg

– Det är mycket viktigt och bra att Länsbygdsrådet och Radio Sörmland sätter fokus på landsbygdsfrågorna och bjuder in till debatt om dessa. För Vänsterpartiet är en levande landsbygd viktig för hela samhällsutvecklingen. Både för landsbygdens egen skull men också för att där finns goda framtidsmöjligheter. Vi måste nu vända urbaniseringstrenden och den allt sämre samhällsservicen på landsbydgen och Vänsterpartiet har konkreta förslag för att hålla ihop hela Sverige. Många av satsningarna leder också samtidigt till en bättre miljö, säger Joel Hamberg, ledamot i Miljöutskottet för Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Kopiera länk