artikel

Joel Hamberg inledde inspirationskvällen om flyktingguide

Idag höll Eskilstuna kommun en inspriationskväll om flyktigguide/språkvän. Mötet var mycket välbesökt, i en överfull fullmäktigesal fick ett 100-tal lyssna till landshövdingen Liselotte Hagberg som pratade om vikten av arbetet med integration i Sörmland, där flyktingguide är en del som hon vill se sprider sig till alla kommuner i länet. Hon berömde Eskilstunas lyckade arbete kring detta. Efter det föreläste religionshistoriken David Thurfjäll om kulturmöten, religionens betydelse för människan samt ömsesidiga förväntningar vid möten med människor över kulturgränserna. Vänsterpartiets Joel Hamberg, poltiskt ansvarig för integration och mångfald i Eskilstuna, fick inleda inspirationskvällen.

Joel Hamberg inleder inspirationskvällen om flyktingguide
Joel Hamberg inleder inspirationskvällen om flyktingguide

Varför brinner du särskilt för frågan kring flyktigguide?

–          Under en period i mitt liv bodde jag i Lettland för att studera. Där och då förstod jag på allvar vikten av språk och vikten av ett nätverk för språkutveckling och för att komma in i samhället. Jag hade liksom mina studentkamrater höga ambitioner och ville lära mig lettiska, men min väg var lättare och kortare. Jag hade fördelar, fördelar som gjorde att jag kunde utvecklas snabbare – jag hade ett nätverk mina släktingar. Alla möten, middagar, festligheter med min lettiska släkt gjorde att jag lärde mig språket snabbare och förstod det lettiska samhället mer och faktisk på kort tid fick lettiska vänner, säger Joel Hamberg

Berätta lite om varför Eskilstuna kommun satsar på Flyktingguide:

–          Många saker spelar in för att människor ska känna att delaktiga och må bra i Eskilstuna. Det handlar om att en bra utbildning, att ha ett jobb, en bostad, en berikande fritid. Det här är frågor som vi i kommunen arbetar hårt med att skapa de bästa förutsättningarna för. Men det räcker inte – människor har också andra behov – Vänskap, kontakter och nätverk och också avgörande för att vi ska må bra. Därför är det den sociala dimensionen inom integrationsarbetet i Eskilstuna också var störta vikt, säger Hamberg

Hur har utvecklingen kring arbete sett ut?

–          När vi träffades i april för vårt först öppna möte så sa jag att jag såg stor potential i Flyktingguideverksamheten. Många som deltog då berättade fina historier om sina erfarenheter av att ha fått en ny vän, förbättrat svenska språket och fått nya kunskaper om andra länder och kulturer. Jag tror att alla som var där minns när Stig Nordqvist berättade om hur han blev flyktingguide och hur hans möte med språkvän Alexis gett honom ett mervärde i livet. Hur han fått en ny familjemedlem. Berättelser som denna är viktiga, berättelserna spelar roll, fortsätter Hamberg

–          Nu, ett halvår senare ser vi resultatet av ett tolerant och engagerat Eskilstuna. Ett Eskilstuna där invånarna ser att mångfald berikar och ser värdet av att lära sig av och om andra kulturer och människor. 90 flyktingguider i Eskilstuna kommun i april har idag blivit 240. En ökning med 150 personer, eller 148% eller 25 nya kontakter per månad. Det här är bra siffror, de säger nått om människor i Eskilstunas engagemang, men jag vill vara tydlig med att vi inte ska vara nöjda, vi ska inte stanna upp och tycka att det räcker – tvärtom – vi ska sprida budskapet och vi ska bli fler, säger Hamberg

Vad är viktigt för att man ska få fler att bli flyktingguider?

–          I sina kontakter med nya flyktingguider vittnar Rabie, vår samordnare, gång på gång om vikten av Mun- mot Mun-metoden. Jag vet att många av er hjälpt till att sprida möjligheterna med Flyktingguide. Jag vill också att man fortsätter göra det. Alla engagerade är våra ambassadörer!, säger Hamberg

Hur ser samverkan ut med Länsstyrelsen?

–          Länstyrelsen har varit och är en mycket viktig aktör och Eskilstuna kommun är glada över samarbetet med Länsstyrelsen kring Flyktingguide. Det är också glädjande att övriga Sörmländska kommuner alla visar intresse för detta arbete. Vi i Eskilstuna kommer fortsätta att ta vårt ansvar för att på bästa sätt hjälpa övriga sörmländska kommuner i vår roll som samordnare för Flyktingguide i Sörmland.

Berätta om arbetet framåt:

–          I Eskilstuna är vi nu i slutskedet av det kompletterande budgetarbetet för 2014 och jag ser fram emot och förväntar mig inom kort ett beslut om att förstärka det ekonomiska stödet till flyktingguideverksamheten, som gör att det går att utveckla verksamheten i Eskilstuna och Sörmland. Varje halvår har vi möte syftar till att informera om flyktingguide, men också utveckla detta arbete. När vi analyserar Eskilstunas flyktingguider och de som vill ha flyktingguider ser vi att vi saknar kvinnor som vill ha guider och vi söker män som vill vara guider. Tydligt är att kvinnor i större utsträckning än män anmäler sig till att vara flyktigguide, det hoppas jag att vårt arbete idag ska kunna jämna ut.

Flyktingguide i Eskilstuna kommun
Flyktingguide i Eskilstuna kommun

Vad vill du säga avslutningsvis?

–          Min ambition att många fler vill bli Flyktingguide eller vill ha en Språkvän. Men minst lika viktig är att vi alla är ambassadörer som sprider budskapen om möjligheten att både kunna bli eller att kunna få en Flyktingguide i vår kommun. Jag lovar att ni kommer få mycket glädje, kunskap och energi tillbaka och vi får ett Eskilstuna med snart 100 000 invånare och ett Sörmland som blir mer öppet och fyllt av gemenskap, säger Joel Hamberg.

Kopiera länk