artikel

Vänsterpartiet samlade in 35 453 kr till Kvinnojouren MOA

Under december månad har Vänsterpartiet Eskilstuna engagerat sig i Tidningen Folkets insamling till Kvinnojouren Moa. För andra året i rad deltog ett tjugotal engagerade vänsterpartister i insamlingen och sammanlagt lades över 100 h ner i arbetet. Vänsterpartiet samlade i år in mer pengar än förra året. Totalt 35 453 kronor mot 32 784 kr 2012. Pengarna överlämnades till Tidningen Folket i veckan och går oavkortat till Kvinnojouren Moa.

Joel Hamberg, Kristofer Pehrsson och Maria Forsberg överlämnar 35 453 kr till Tidningen Folket
Joel Hamberg, Kristofer Pehrsson och Maria Forsberg överlämnar 35 453 kr till Tidningen Folket

– Återigen ser vi hur stort engagemanget för jämställdhet är hos kommuninvånarna. Det är oerhört glädjande då arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor är så viktigt och en hjärtefråga för Vänsterpartiet, säger Maria Forsberg, ordförande för Vänsterpartiet Eskilstuna.

 

– För Vänsterpartiet har jämställdhetsfrågorna högsta prioritet och mäns våld mot kvinnor är den värsta formen av ojämställdhet. Det stora samhällsproblemet kring mäns våld mot kvinnor, som finns i Eskilstuna liksom i hela Sverige, är en fråga som partiet, kommunen och Sverige måste fortsätta att uppmärksamma tills den dag då det upphört, säger Joel Hamberg, kommunalråd och ansvarig politiker för jämställdhet inom majoriteten.

Att frågan är viktig för Vänsterpartiet Eskilstuna ses också i det stora engagemang som syns inom partiet.

– Våra politiker och medlemmar i partiet är dem som ligger bakom att vi lyckats samla in så mycket pengar. Det har varit ett fantastiskt engagemang. Vänsterpartiet vill också rikta ett stort tack de affärer som låtit partiet stå vid sina butiker under insamlingen, Ica Ekängen och Coop Forum, men självklart också till alla de eskilstunabor som visat sitt stöd och engagemang för Kvinnojouren Moas och vårt arbete genom att skänka så mycket pengar. Man märker att frågan engagerar både kvinnor och män, unga och äldre och att man uppskattar Moas verksamhet, säger Forsberg och Hamberg.

I dagens Folket skriver Vänsterpartiet också en debattartikel om mäns våld mot kvinnor och varför partiet valt att samla in pengar till Kvinnojouren. Debattartikeln kan du läsa nedan:

En jul utan hot och våld  

Snart är det julafton och ledigheter. En avkopplande och fin tid för många då familj, vänner och glädje står i centrum. Så är det för de flesta av oss, men tyvärr inte för alla.  

Samtidigt som många av oss sitter bänkade framför Kalle Anka, äter köttbullar och knäck så finns det kvinnor i Eskilstuna som blir utsatta för våld och barn som bevittnar våldet. Runtom i Sverige ringer telefonerna hos kvinnojourer mer frekvent under helgerna. De som ringer är kvinnor som söker skydd för att de varit och är utsatta för våld. Statistiken är tydlig, våldet mot kvinnor ökar under helgerna.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Att förebygga och motverka detta är avgörande för oss alla och för vilket samhälle vi vill leva i. Eskilstuna kommun och den politiska majoriteten tar ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Bland annat genom aktivt jämställdhetsarbete och genom stöd till Kvinnojouren MOA, ett stöd som vi väljer att öka under 2014.  

I Sverige är det idag ingen självklarhet att kommuner ger stöd till kvinnojourer. Som våldsutsatt kvinna kan tillgången till ett skyddat boende alltså avgöras utifrån var du bor. Detta är ett ohållbart och ojämlikt system. Vi menar att stödet till kvinnojourer är en statlig fråga och att kvinnojourer ska finnas i varje kommun. Vänsterpartiet avsätter därför varje år 200 miljoner kronor i statligt stöd till kvinnojourer. Det skulle i Eskilstuna betyda 2 miljoner. Pengarna ska användas till att stärka befintliga kvinnojourers verksamhet och att öppna upp nya kvinnojourer.  

Vi i Vänsterpartiet Eskilstuna har under den senaste månaden valt att engagera oss extra i frågan genom att våra medlemmar ideellt samlat in pengar till Tidningen Folkets julinsamling till Kvinnojouren MOA. Bilden vi fått är tydlig – eskilstunaborna är engagerade och visar stor solidaritet med våldsutsatta kvinnor och kvinnojourers viktiga arbete. Det visar det faktum att vi samlat in 35 453 kr. Pengar som går direkt till Kvinnojouren MOA. 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) dödas i Sverige varje år i snitt 17 kvinnor av sin man, f.d. man eller pojkvän. Anmälningarna av misshandel mot kvinnor har ökat med ca 30 % de senaste tio åren. År 2012 gjordes 28 254 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. 85 % av de misstänkta gärningspersonerna var män. Detta är skrämmande fakta. Mörkertalet är samtidigt stort.

Mäns våld mot kvinnor är den värsta formen av ojämställdhet. Att stödja kvinnojourer är ett sätt att ta ansvar för att förbättra situationen för de som är utsatta. Att aktivt och systematiskt verka för ett jämställt samhälle där vi vågar ifrågasätta mansnormen och där vi säger ifrån mot våld är absolut nödvändigt.  

Vi vill se ett samhälle där vi ger den här frågan högsta prioritet. Vi vill se ett samhälle där mäns våld mot kvinnor inte längre existerar. Vi vill se ett samhälle där alla kan fira jul, känna glädje och familjegemenskap och inte skräck, rädsla eller hot av att bli slagen.  

I väntan på ett statligt stöd till kvinnojourer kommer Vänsterpartiet i Eskilstuna fortsätta att driva på för att utöka det kommunala stödet som vi idag ger till Kvinnojouren MOA. Vi kommer också fortsätta engagera oss i att samla in pengar till MOA. Det är två nyårslöften ni får av oss.  

Maria Forsberg, ordförande (V)

Joel Hamberg, kommunalråd (V)

Några av insamlingshjältarna:

Brita Lundvist och Marcus Helgstrand
Brita Lundvist och Marcus Helgstrand

 

Firat Nemrud samlar till Kvinnojouren Moa
Firat Nemrud samlar till Kvinnojouren Moa

 

Håkan Lundin och Sofie Widh
Joel Hamberg, Maria Forsberg och Göran Klingensjö är alla laddade för att starta insamlingen
Joel Hamberg, Maria Forsberg och Göran Klingensjö är alla laddade för att starta insamlingen

 

 

Kopiera länk