artikel

Stärkta krav på schyssta arbetsvillkor, en bättre miljö och möjligheter för lokalt näringsliv vid upphandling

Idag fattade Vänsterpartiet och den politiska majoriteten viktiga beslut i kommunstyrelsen för att skapa fler lokala jobb, stärka arbetsvillkoren för löntagare och för att bidra till en hållar ekologisk utveckling.

Vänsterpartiets kommunalråd Joel Hamberg kommenterar.

– Upphandling är ett oerhört viktigt politikområde där kommunen kan göra stor skillnad och gå före för schyssta arbetsvillkor och en bättre miljö. Idag fattade Vänsterpartiet och den politiska majoriteten i Eskilstuna beslut kring upphandling som gör att det lokala näringslivet får ökade möjligheter att utvecklas, samtidigt som vi stärker arbetsvillkoren, b.la. genom att ställa krav på kollektivavtal hos leverantörer och tredje part. Vi sätter samtidigt ökat fokus och krav på miljöperspektiv och etiska perspektiv vid upphandling samtidigt som vi ökar den politiska styrningen kring kommunens upphandling i sin helhet. Nedan läser ni delar av våra förslag, säger Hamberg.

Joel Hamberg
Joel Hamberg

Nedan kan ni läsa delar av förslaget.

Nya upphandlingsriktlinjer
Nya upphandlingsriktlinjer
Kopiera länk