artikel

Debattartikel i Eskilstuna kuriren 18/3: Gör Eskilstunas musikskola avgiftsfri igen

Sverige äldsta kommunala musikskola finns i Eskilstuna. Under lång tid har den gett unga människor glädjen i att upptäcka och skapa musik och varit en förutsättning för vårt rika musikliv.

Tidigare hade Eskilstuna en avgiftsfri musikskola, så är inte fallet i dag. De cirka 1 800 flickor och pojkar som går i musikskolan betalar varje läsår en avgift på 1 100 kronor. Lägg därtill en kostnad för inköp eller hyra av instrument. För många familjer, speciellt med flera barn som önskar börja, är det pengar man inte har.

Vi anser att de socioekonomiska trösklarna i dag är för höga och måste sänkas för att alla flickor och pojkar ska få chansen till att skapa musik. Avgiften är givetvis inte allt man kan och ska göra för att nå ut till fler och till nya grupper. Innehåll och organiseringen av verksamheten är också lika viktiga men vi får inte blunda för att avgifter spelar roll. Att lära sig att spela instrument eller sjunga blir en klassfråga.

Många talar om Eskilstuna som en stark musikstad. Den positionen fostrades ur en avgiftsfri musikskola. Eskilstuna har inte råd att missa talanger för att de inte har råd att gå i musikskolan. Kvaliteten i Eskilstunas musikliv är beroende av att de som har talang också får chansen och förutsättningarna att utveckla den och kunna göra en seriös satsning på sin musik. Detta ska naturligtvis inte stå i motsats till alla barns möjlighet till musikupplevelser och musikskapande. Båda är lika viktiga och då får det inte falla på att man inte har tillräckligt med pengar i plånboken.

Både rättigheten till barns och ungas eget skapande samt den direkta nyttan kommunen får av ett starkt musikliv är oerhört viktiga kulturpolitiska frågor. Länge kunde Eskilstuna stoltsera med en avgiftsfri musikskola. Låt oss göra det igen!

Maria Forsberg (V) ordförande i Eskilstuna lokalförening
Alar Kuutmann (V) ledamot i Torshälla stads nämnd
Cecilia Ringkvist artist och lärare på Eskilstuna folkhögskola
Fredrik Hennum Jepsen musiker och tidigare musikskoleelev
Daniel Gildenlöw heltidsmusiker och tidigare musikskoleelev
Frida Herchenröther musiker, låtskrivare och tidigare musikskoleelev
Gunnar Lindstedt musiker Soviac
Joakim Karlsson musiker Jocke Combo och tidigare musikskoleelev
Karin Taberman musiker och tidigare musikskolelev
Lars Ydgren
Matti Pohjola musiker Den Flygande Bokrullen

Kopiera länk