Aktuell politik

Ett ”Hemlaås” för kvinnor behövs i Eskilstuna

 

Vänsterpartiet Eskilstuna har valt att lägga en motion till Kommunfullmäktige som syftar till att på olika sätt förbättra situationen för kvinnor i missbruk och hemlöshet. En tredjedel av alla hemlösa i Sverige idag är kvinnor, ändå är det bara ett fåtal som söker stöd och hjälp. På Härbärget i Eskilstuna är exempelvis endast 1 av 10 besökare kvinnor. De två platser som finns för kvinnor är sällan fulla. Var sover då alla kvinnor som saknar bostad eller inte kan bo i det egna hemmet? Tyvärr är det ett faktum att kvinnor inte syns i statistiken eller får den hjälp och stöd de är i behov av. De blir istället utnyttjade för att få en sovplats för natten, ofta slagna och hamnar i utsatthet. Särskilt om det förekommer ett missbruk.

Vänsterpartiet vill därför:

  • Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor
  • Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås
  • Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende

Läs motionen i sin helhet nedan:

Ett ”Hemlaås” för kvinnor behövs i Eskilstuna

Ett En tredjedel av alla hemlösa i Sverige idag är kvinnor, ändå är det bara ett fåtal som söker stöd och hjälp. På Härbärget i Eskilstuna är exempelvis endast 1 av 10 besökare kvinnor. De två platser som finns för kvinnor är sällan fulla. Var sover då alla kvinnor som saknar bostad eller inte kan bo i det egna hemmet? Tyvärr är det ett faktum att kvinnor inte syns i statistiken eller får den hjälp och stöd de är i behov av. De blir istället utnyttjade för att få en sovplats för natten, ofta slagna och hamnar i utsatthet. Särskilt om det förekommer ett missbruk.

I Eskilstuna finns idag ett lågtröskelboende, Hemlaås, där man inte har krav på nykterhet. Det har varit lyckosamt. Boende och personal vittnar om en högre livskvalitet, mindre missbruk och ett bättre mående. Idag är boendet fullt men endast en kvinna bor där, övriga är män. Det finns inget tryck från kvinnor att söka sig till Hemlaås. Det kan man tolka som att det inte finns ett behov, men det ska nog snarare tolkas som att det finns ett strukturellt problem som gör att kvinnor inte söker sig dit.

För kvinnor i missbruk är känslan av skam större, det visar forskningen. En skuld mot anhöriga, mot sina barn och ofta är samhällets dom hårdare mot kvinnor. Istället försöker kvinnan att på olika sätt dölja sitt missbruk och söker då inte hjälp utifrån. Det är ett faktum att kvinnor i missbruk ofta blir utsatta för våld och andra övergrepp av män. Då är sannolikheten att man söker sig till ett blandat lågtröskelboende betydlig lägre än att man söker sig till ett där bara kvinnor bor. Den Sociala beredningens delrapport, – Bostad först, rekommenderar att man inte blandar kvinnor och män i samma lågtröskelboende.

Självklart vill även kvinnor ha en egen bostad, en dörr att stänga bakom sig, en egen tillvaro, istället för att leva i beroende av någon annan.  Det finns idag vissa möjligheter för kvinnor att få hjälp med detta. Vi har t ex Kvinnobo, ett tillfälligt boende för kvinnor, och det finns satellitlägenheter med boendestöd. Men det som socialsekreterare vittnar om saknas i Eskilstuna idag är ett lågtröskelboende för kvinnor. Ett boende där du som kvinna är välkommen att bo även om du befinner dig i ett missbruk. Tanken är att man där kan arbeta långsiktigt med ett motivationsarbete. En plats där du får flera chanser. Här kan ett tvärprofessionellt team vara ett sätt att jobba på. Inte minst måste kompetens kring kvinnor i missbruk som blivit utsatta för våld finnas och ett tydligt genusperspektiv.

Vänsterpartiet yrkar därför

  • Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor
  • Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås
  • Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant boende

För Vänsterpartiet
Maria Chergui, Maria Forsberg, Firat Nemrud, Alar Kuutmann, Solveig Pohjola

Kopiera länk