artikel

Venezuela

Det nuvarande läget i Venezuela är mycket komplext. När landet 1999 inledde den Bolivarianska revolutionen genomfördes omfattande och betydelsefulla sociala och demokratiska reformer. Bland annat utrotades analfabetismen, sjukvård och utbildning blev avgiftsfri, fattigdomen halverades och ursprungsbefolkningens rättigheter erkändes och bejakades. Progressiva krafter över hela Latinamerika inspirerades av dessa framsteg. Idag är situationen annorlunda. Både det politiska och ekonomiska läget har försvårats. Oljepriserna har sjunkit kraftigt, något som har väldigt stor påverkan på landets ekonomi då oljan är den främsta exportkällan och inkomsten för landet. 

Den styrande regeringen har inte förmått att minska beroendet av oljeexporten, vilket bidragit till den nuvarande svåra ekonomiska situationen. Utöver detta är landet utsatt för en aggressiv politik och blockad från USA som vill komma åt Venezuelas stora oljeresurser. Inhemska sabotage från borgarklassen och framsteg för nyliberala och reaktionära krafter över delar av Latinamerika är andra strukturella orsaker som förklarar det försvårade läget i Venezuela. Vi ska inte heller förminska den egna regeringens brister och oförmåga att hantera situationen. Vi fördömer starkt hur regeringen med våld slagit ner protester och demonstranter.  

När oppositionsledaren, med stöd av Donald Trump och hans allierade, utropar sig själv till legitim president och när USA talar om militär intervention innebär det att det finns ett hot om ett anfall mot Venezuela. Detta riskerar att leda till ett krig vilket kommer destabilisera hela kontinenten. Hoten om krig och statskupp måste avvärjas. Vägen till ett fredligt, demokratiskt och progressivt Venezuela går genom dialog mellan regering och opposition och fria val där folket får bestämma. 

Vänsterpartiet Eskilstuna tar därför avstånd från alla försök till statskupp, militära hot och interventioner mot Venezuela. Vi kräver att USA:s ekonomiska blockad mot landet hävs. Vi uppmanar Venezuelas regering att omedelbart upphöra med att bruka våld och förfölja demonstranter.  Vänsterpartiet Eskilstuna kräver att den svenska regeringen tar tydlig ställning i dessa frågor och förespråkar fredlig dialog mellan regering och opposition och demokrati med fria val där folket får välja sina ledare.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Eskilstunas årsmöte 2019-03-03

Kopiera länk