Barnomsorg

Eskilstuna kommun behöver fungerande Nattis

Pedagogisk omsorg, i daglig tal så kallat Nattis, är en verksamhet som finns för barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid så som kvällar, helger och nätter och därmed inte har möjlighet att använda barnomsorgen dagtid i Eskilstuna och i Torshälla. Många är ensamstående föräldrar, många av dem kvinnor som i dag har svårt att kunna få barnsomsorg kvällstid och nattetid av olika skäl. En ensamstående förälder är på detta sätt mer sårbar när det kommer till att hitta eller behålla ett jobb.

Kommunen har ett uppdrag att se till så att barnomsorgen fungerar för alla. Det finns vissa yrken som alltid kommer att kräva personal kvällstid, nattetid och helger och det är viktigt och avgörande att kommunen planerar barnomsorgen därefter. Det går inte att endast planera den utifrån att alla jobbar 7-16. Samhället ser inte ut så i dag. Att kunna ta ett jobb och bibehålla ett jobb gör att vi får självförsörjande kvinnor och män som kan leva ett självständigt liv med sina barn. Barnomsorgen är avgörande för att många ska kunna ta ett arbete eller behålla ett arbete. Kommunens uppgift är att ge den möjligheten.

S-M-C-majoriteten vill nu lägga ner Nattisverksamheten i Torshälla. Vänsterpartiet har i stället yrkat på återremiss. Vi anser att det krävs en fördjupad utredning som bland annat beskriver det långsiktiga behovet av Nattis i Torshälla och Eskilstuna samt hur Eskilstuna kommun ska kunna utöka verksamheten för att tillgodose behovet hos de 20 barn som i nuläget står i kö till Strigelns verksamhet. Vänsterpartiet håller med om vikten av att erbjuda en jämlik pedagogisk omsorg i Eskilstuna och Torshälla samt ser det som en självklarhet att vår personal ska ha en god arbetsmiljö.

Nattis i Torshälla var på väg att läggas ner 2016. Sedan ändrades beslutet till att det inte skulle läggas ner när mer fakta kom fram om behovet av nattis i Torshälla och föräldrars, framförallt ensamstående kvinnors, möjligheter att tacka ja till jobb.

Detta måste vägas in i en fördjupade utredning samt att arbetslösheten har ökat i Eskilstuna och Torshälla. Utöver det så är det viktigt att ett jämställdhetsperspektiv beskrivs i en fördjupad utredning, för det är fler kvinnor som drabbas när kommunen inte tillhandahåller barnomsorg som motsvarar behovet. Det är också viktigt att genomföra en utökad barnkonsekvensanalys.

Ida Myrbäck (V)
Ledamot i Grundskolenämnden

Monicka Larsson (V)
Ledamot i Förskolenämnden

Kopiera länk