artikel

Motion angående porrfria hotell

Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.
Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.Vi menar att ett sätt att påvisa att vi inte längre accepterar könsförtryck är att alltid, där det är möjligt, välja porrfria alternativ.När Eskilstuna kommun bokar hotell för sina konferenser och kurser eller när personal är ute och reser ska det vara en utgångspunkt att alltid fråga efter TV-porrfria alternativ.Inte för att vi tror att kursdeltagare och kommunanställda är de värsta porrkonsumenterna och att vi vill peka ut just dem utan för att vi vill att vår organisation ska vara en förebild för andra.Vi vet också att porrfilmsutbud används som konkurrensmedel mellan hotell. Vi menar att som stor kursanordnare som bokar många hotellnätter blir vårt önskemål om porrfria hotell en anledning för många hotellägare över landet att ta bort filmerna.Vid Svenska Kommunförbundets kongress 2003 behandlades en motion med liknande krav som denna. Svenska Kommunförbundet beslöt därefter att följa motionens inriktning och har nu, tillsammans med Landstingsförbundet genomfört en första upphandling med porrfria hotell som ett viktigt kriterium. Det är viktigt att medlemmarna också genomför denna åtgärd.Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att Eskilstuna kommun i första hand upphandlar porrfria hotell.
Eskilstuna 05-01-11
Sara Molander (v) Tommy Hamberg (v) Kajsa Hansen (v)Firat Nemrud (v) Maud Ekman (v) Tord Andersson (v)Alar Kuutmann (v) Mikael Nyman (v)

Kopiera länk