artikel

Vänsterbänken augusti 2004

På Fullmäktiges sammanträde den 26 augusti fanns frågor som friskolor, bostadsförsörjningen och lokal barnomudsman på dagordningen. Helt otippat blev debatten om till vilken adress ett visst brev skulle skickas kvällens längsta.

Kopiera länk