artikel

Vänsterbänken oktober 2004

Minoritetsåterremiss är ett begrepp som bygger på att det räcker med att en tredjedel av ledamöterna önskar att ett ärende blir återremitterat så bli det så. De borgerliga gick ihop och fick två ärenden återremitterade trots att de var beredda i Kommunstyrelsen. Något som väckte irritation i majoriteten. Eskilstuna fick en ny skolplan och vänsterpartiet lämnade in en motion om att Eskilstuna ska ansöka om att bli försökskommun med sänkt rösträttsålder.

Kopiera länk