artikel

Lars Ohlys tal från riksdagens partiledardebatt 2005-01-20

Vi som inte själva direkt drabbats av katastrofen i Sydostasien, eller haft nära vänner eller anhöriga som upplevt tsunamins katastrofala förödelse, kan känna sorg och maktlöshet när vi läser hur människor omkommit, skadats eller försvunnit. Vi kan försöka förvandla den känslan till handling. Vårt svar är solidariteten uttryckt som gemensam kamp för gemensamma intressen.

Kopiera länk