artikel

VÄNSTERBÄNKEN (December 04)

Årets sista fullmäktige hölls den 16 december. Där diskuterades ideologiskt viktiga frågor som avgifter på skolmåltider, hemtjänst i konkurrens och så fick Tommy Hamberg beröm, av kristdemokraten Alf Karlman

Kopiera länk