artikel

Vänsterbänken januari 2005

Årets första fullmäktige behandlade vår motion om att kartlägga prostitution i Eskilstuna och trots att vi fick ett ganska positivt svar så blev motionen återremitterad. Demokratiberedningen fick direktiv och kan börja sitt arbete.

Demokratiberedning


En demokratiberedning med 15 ledamöter startar i vår. Från vänsterpartiet valdes Tommy Hamberg som vice ordförande och Carin Kuutmann som ledamot. Uppdraget som beredningen har är att titta på olika demokratiförslag för att utveckla den lokala demokratin, analysera Torshällafrågan, se över våra kommunala samverkansråd, öka valdeltagandet och se över partistödet. Beredningen ska presentera sitt arbete i fullmäktige i april 2006.Kartläggning av prostitution


Det 8 mars 2004 lämnade Vänsterpartiet in en motion där vi föreslog att Arbetsmarknad och familjenämnden skulle tillsammans med polisen genomföra en kartläggning av prostitutionen i Eskilstuna. Trots att vi fick stöd från alla håll och alla samtyckte om att en kartläggning borde ske så var vi inte riktigt nöjda med svaret. I det framkom inte riktigt att Eskilstuna Kommun skulle ta ett initiativ utan där stod att vi skulle vara positiva till ett samarbete. Ann-Sofie Bornemar (s) valde att föreslå återremiss i stället för att på plats lova att ta ett initiativ som vi hade hoppats. Nu tar motionen ännu en runda i nämnden innan vi kan ta ett beslut.Motion om porrfria hotell


Vänsterpartiet lämnade in en motion om att kommunen i första hand ska upphandla hotell som inte erbjuder porrfilm som service. (Se motion under motioner)

Kopiera länk