artikel

Det offentliga rummet

I vårt gemensamma offentliga rum trängs kommersiella krafter för att få synas. Man säljer inte bara varor utan varumärken och livsstilar. Reklamen invaderar oss i samhället och ockuperar människors tankar och drömmar. Det mesta är till salu och människor ses som objekt som konsumerar.
Motion

Det offentliga rummet

I vårt gemensamma offentliga rum trängs kommersiella krafter för att få synas. Man säljer inte bara varor utan varumärken och livsstilar. Reklamen invaderar oss i samhället och ockuperar människors tankar och drömmar. Det mesta är till salu och människor ses som objekt som konsumerar. Fler köpcentra tränger undan ickekommersiella mötesplatser för människan. Samtidigt som allt större delar av det offentliga rummet blir privatägt krymper utrymmet för den fria opinionsbildningen. I ett samhälle som värnar om yttrandefriheten och demokratin måste människor ses som aktiva och skapande individer och inte som passiva konsumenter.

Vi frågar oss om kommunen kan ställa krav och slå vakt om vårt gemensamma utrymme i planprocesser av nya miljöer som har karaktär av ett offentligt rum, t ex nya köpcentra. Vi vill att kommunen tar initiativ i överläggningar med fastighetsägare och trafikföretag för att öka tillgången till det privatägda offentliga rummet. Tillstånd för att bedriva opinionsbildning ska enligt vår mening inte ligga på kommersiella verksamheter utan är en fråga som ska avgöras av våra demokratiskt styrda myndigheter. I planarbetet bör även reklamfria ytor finnas med. Målsättningen ska vara att människors tillgång till reklamfria ytor ska öka i Eskilstuna.

Med anledning av detta yrkar vi

att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjligheterna att öka den reklamfria miljön i Eskilstuna kommun

att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att utreda möjligheterna att öka yttrandefriheten i privatägda offentliga rum

Eskilstuna 2005 09 29

Kopiera länk