artikel

Eskilstuna behöver en social översiktsplan

I maj 2005 antog Kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Eskilstuna Kommun. Där har vi slagit fast i vilken riktning vi vill att vår stad ska utvecklas i sin fysiska utformning. Stadsplanering har en stor betydelse för att människor i staden ska må bra och vi ska utforma staden till en hälsosam och vacker plats att leva på.

I maj 2005 antog Kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Eskilstuna Kommun. Där har vi slagit fast i vilken riktning vi vill att vår stad ska utvecklas i sin fysiska utformning. Stadsplanering har en stor betydelse för att människor i staden ska må bra och vi ska utforma staden till en hälsosam och vacker plats att leva på.

Staden måst också fyllas med medborgare som har ett bra liv och det måste finnas den trygghet som gör att människor utvecklar sina resurser och vill bidra till sin egen och samhällets utveckling. För tio år sedan skrev Vänsterpartiet en motion om att utarbeta en social översiktsplan. I den står ”För att kommunen ska klara sin åtaganden på ett någorlunda rimligt sätt behövs en social översiktsplan som parallell till den fysiska. Kommunen behöver skapa ett sammanhållet program där det sociala skyddet tydliggörs. Ekonomiskt bistånd, arbetslinjen, missbrukarvård, utsatta kvinnors situation, barnens skydd mot övergrepp, ungdomars rättigheter, invandrares rättigheter etc. etc.”

Motionen blev besvarad i Kommunfullmäktige med svaret att det fanns skäl med att vänta med ett ställningstagande i avvaktan på ny socialtjänstlag som förväntades ställa krav på en social översiktsplan.

Idag är läget att vi har en ny fysisk översiktsplan, den nya socialtjänstlagen har varit i bruk sedan 1996 och där finns inget krav på social översiktsplan. Frågan är fortfarande aktuell och en social översiktsplan skulle vara värdefull för att

– tydliggöra och därmed kunna utjämna skillnader i levnadsvillkor
– se till att den sociala tryggheten omfattar alla
– främja medborgarnas engagemang i samhällsfrågor

Vi har idag flera nämnder som arbetar med de sociala frågorna och den sociala sektorn måste aktivt deltaga i samhällsplaneringen. Där kunskapen om människors villkor finns mäts effekterna av samhällplaneringen bäst.

Därför anser vi

Att fullmäktige beslutar uppdra åt samtliga berörda nämnder att utarbeta en social översiktsplan.

Eskilstuna

Kopiera länk