artikel

Kräv en folkomröstning om EU:s nya grundlag! Behöver vi en Europapresident?

Det finns ett förslag om ny grundlag som ska gälla för alla medlemsländer i EU. Det handlar i högsta grad om oss här i Sverige. Den nya grundlagen är inte en utveckling av demokratin utan handlar om att flytta stora delar av makten från folket till Bryssel.
Det finns ett förslag om ny grundlag som ska gälla för alla medlemsländer i EU. Det handlar i högsta grad om oss här i Sverige. Den nya grundlagen är inte en utveckling av demokratin utan handlar om att flytta stora delar av makten från folket till Bryssel. Sveriges självbestämmande inskränks och de stora ländernas makt stärks. Vår egen grundlag blir underordnad EU-rätten. Tanken är att EU ska bilda en gemensam försvarsunion och den svenska neutraliteten blir ett minne blott. Det här är inte ett vanligt fördrag mellan självständiga stater utan ett steg mot ett Europas förenta stater med en president i toppen. Förslaget är så omfattande att det kräver en folkomröstning! I flera andra länder ska det ordnas folkomröstningar. Varför inte i Sverige? Törs inte regeringen låta folket avgöra en så viktig frågan? Tror inte regeringen att det svenska folket är kompetenta nog att avgöra detta? Var finns demokratin? Vänsterpartiet kräver en folkomröstning!

Vänsterpartiet
Ahmet Sewki
Frida Skoglund
Sara Molander

Kopiera länk