artikel

Särskilt yttrande: Vuxennämnden 2005-03-23

Upphandling hemvård område Snopptorp.

I processen med att upphandla hemvård område Snopptorp har vi blivit allt mer övertygade om att upphandling av vård och omsorg inte är en bra väg att gå.
Upphandling hemvård område Snopptorp.

I processen med att upphandla hemvård område Snopptorp har vi blivit allt mer övertygade om att upphandling av vård och omsorg inte är en bra väg att gå.

Lagen om offentlig upphandling har en utformning som gör att det är omöjligt att upphandla utifrån värdegrunden att inte låta vinstdrivande företag utföra vård och omsorg. Lagen är till för att skydda konkurrensen på marknaden men leder i praktiken till en osund konkurrens där det är svårt för mindre företag, kooperativ och föreningar att hävda sig gentemot de kapitalstarka vårdbolagen.

Vänsterpartiet

Sara Molander & Åsa Ghaderi

Kopiera länk