artikel

Motion om gratis parkering för miljöfordon.

Norrköping, Halmstad, Umeå, Göteborg, Sundsvall, Lilla Edet, Karlstad, Falkenberg, Uddevalla, Östersund, Växjö, Kungsbacka, Skellefteå, Kristianstad, Skövde, Stockholm, Västerås, Örebro och Mölndal är några exempel på kommuner som på olika sätt infört gratis parkering för miljöfordon.
Norrköping, Halmstad, Umeå, Göteborg, Sundsvall, Lilla Edet, Karlstad, Falkenberg, Uddevalla, Östersund, Växjö, Kungsbacka, Skellefteå, Kristianstad, Skövde, Stockholm, Västerås, Örebro och Mölndal är några exempel på kommuner som på olika sätt infört gratis parkering för miljöfordon.

Växthuseffekten påverkar det globala klimatet i Eskilstuna liksom i andra svenska städer/kommuner och det finns problem med miljökvalitetsnormen för luften. Den stora boven är fordonstrafiken.

Nya modeller av miljöfordon kommer nu bland annat från SAAB och Volvo. För att stödja en snabb etablering av miljöfordon bör Eskilstuna införa samma regler om gratis parkering som många svenska städer/kommuner har.

Vänsterpartiet vill

att Eskilstuna kommun inför regler för gratis parkering för miljöfordon

Eskilstuna 05-12-12

Kopiera länk