artikel

Vänsterpartiet har inte ändrat sig om privat barnomsorg

Inför valet 2002 lovade alla partier att minska barngrupperna i förskolan. Efter valet bildade socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritetsamverkan i Eskilstuna. Ett gemensamt 150-punktsprogram antogs. Punkt 48: ”Barngrupperna ska bli mindre i förskolan”.
Vänsterpartiet har inte ändrat sig om privat barnomsorg

Inför valet 2002 lovade alla partier att minska barngrupperna i förskolan. Efter valet bildade socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritetsamverkan i Eskilstuna. Ett gemensamt 150-punktsprogram antogs. Punkt 48: ”Barngrupperna ska bli mindre i förskolan”.

Vi har länge vetat att den statliga satsningen på förskolan inte kommer förrän i slutet av mandatperioden. Under tiden har efterfrågan ökat dramatiskt. 94 procent av alla barn har nu barnomsorg. Eskilstuna har större barngrupper än någonsin tidigare och än de flesta andra kommuner i landet.

Att uttala det politiska mål som s och v gjort kräver både politisk vilja och aktiv handling. Det har känts segt. Hur är det egentligen ställt med socialdemokraternas egentliga intresse för detta vallöfte? Vid påtryckningar i vintras tillsattes en utredning. Vid påtryckningar så sent som i augusti uttalade ledande s-politiker tveksamhet till målet i sig, synpunkter om att det vore viktigare att satsa på grundskolan framfördes. För att sätta igång planer för utbyggnad i tid hade förvaltningen behövt starkare och mer entydiga politiska signaler.

Utan diskussion med vänsterpartiet, som jag anser varit pådrivande i frågan, går socialdemokraterna nu ut med att det ska ske en aktiv annonsering efter privata barnomsorgsutförare. Detta för att man säger sig vilja klara löftet om att minska barngruppernas storlek.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets överenskommelse under mandatperioden innebär. ”Ingen utförsäljning av kommunala monopol” och ”Olika driftsformer kan prövas inom kommunala verksamheter”. Vänstern är i princip motståndare till privatiseringar av verksamheter som rör välfärden. Offentliga sektorn ska ge makt åt medborgarna över de mest grundläggande frågor som rör livet, behoven av vård, av omsorg och av utbildning. Men vi har under lång tid ställt oss positiva till de kooperativ som drivs av personal eller medborgare. Även Erkkistiftelsens förskolor har vårt stöd, de utgör ett pedagogiskt komplement med sin satsning på tvåspråkighet för kommunens stora finska språkgrupp. Eskilstuna har idag 50 kommunala förskolor, ett 40-tal familjedaghem och 19 enskilt drivna förskolor som kommunen betalar. Vänsterpartiet kommer, till skillnad från de borgerliga och nu kanske även socialdemokraterna, aldrig att säga konsekvent ja till alla privata initiativ som rör sig. Varken av ideologiska skäl eller för att klara en debatt om svikna vallöften.

År 2003 sa vi som enda politiskt parti nej till en ansökan om en då aktuell privat förskola i Eskilstuna. Vi sa nej därför att verksamheten inte tänkte anställa någon förskollärare, för att ansökan till stora delar egentligen var ett arbetsmarknadspolitiskt projekt, för att den hade en starkt konfessionell inriktning och för att verksamheten riskerade att verka segregerande istället för integrerande i ett mångkulturellt Eskilstuna. Alla andra sa ja. Var fanns barnkonsekvensanalyserna den gången?

Förskolan är en del av utbildningssystemet, den har en egen läroplan sedan sex år tillbaka. Denna läroplan ska ligga till grund för bedömningar om fristående skolor. Om detta i fortsättningen är vägledande för socialdemokraterna känner vi oss lugnare. Men om utspelet är ett sätt att slippa debatt om svikna vallöften är vi mycket oroade.

Kajsa Hansen
Vänsterpartiet Eskilstuna
Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Kopiera länk