artikel

Erkänn Västsahara!

Emil Berg, Partistyrelseledamot i Vänsterpartiet skriver:

Stora delar av Västsahara har i över tre decennier varit ockuperat av Marocko – en ockupation som strider mot alla folkrättsliga principer. Västsahara är idag Afrikas sista koloni. Landet var tidigare spanskt men någon korrekt avkolonisering genomfördes aldrig.

Stora delar av Västsahara har i över tre decennier varit ockuperat av Marocko – en ockupation som strider mot alla folkrättsliga principer. Västsahara är idag Afrikas sista koloni. Landet var tidigare spanskt men någon korrekt avkolonisering genomfördes aldrig.

Istället ockuperades Västsahara av sitt grannland Marocko vilket under lång följd av år förhindrat och förhalat en korrekt genomförd avkoloniseringsprocess, där Västsaharas folk kan bestämma om sin framtid. Marocko har straffat ut sig genom att man konsekvent brutit mot FN:s resolutioner och beslut och brutit mot ingångna överenskommelser.

Befrielserörelsen Polisario som företräder det västsahariska folket har gjort stora eftergifter för att gå Marocko till mötes, vilka bara avfärdats av Marocko.

Idag erkänner Afrikanska Unionen (AU) Västsaharas regering SADR som landets legitima regering. Andra länder i världen utanför Afrika gör det också. Det är hög tid att Sverige, som en stat som håller folkrätten och de mänskliga rättigheterna högt, också erkänner SADR som Västsaharas legitima regering.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Kopiera länk