artikel

Jobben behövs och pengarna finns

Är Vänsterpartiets förslag om 200 000 nya jobb i offentlig sektor verkligen realistiskt? Snabbfakta för den som vill tänka själv.
(Klicka på bilden för förstoring)

• 1990 fanns det 1,61 miljoner anställda i offentlig sektor.
Idag är det 1,33 miljoner. Alltså 280 000 färre anställda.
(Se diagram här ovanför)

• Vänsterpartiets förslag skulle innebära att vi nästan – men
bara nästan – kom tillbaka till samma antal anställda som
vi hade 1990.

• Vår samlade produktion (BNP/capita) uppgick 1990 till
205 000 kronor per invånare. Idag är vår samlade
produktion 260 000 kronor per invånare.

• Idag går storföretagen med rekordvinster, men istället för
att investera dem i nya jobb, ökar aktieutdelningarna.
Årets aktieutdelning beräknas uppgå till ofattbara
170 miljarder kronor.

• På två år (2002-2004) har VD-lönerna i de 100 största
industriföretagen ökat med 33%. Det är dom som brukar
kräva återhållsamhet av sina anställda.

• Mellanskillnaden mellan a-kassa och riktig lön för 200 000
offentliga jobb är ungefär 17 miljarder.

• Den borgerliga alliansen föreslår skattesänkningar på
80 miljarder de två första åren efter valet.

(Klicka på bilden för förstoring)

Kopiera länk