artikel

Dags för en modern energipolitik!

Klimatförändringarna kan ses som vår tids ödesfråga. I nyhetsrapporteringarna har vi hört talas om naturkatastrofer i New Orleans, Pakistan, Centralamerika och nu senast översvämningarna i Centraleuropa. Dessa fenomen är inte jordklotets prövning mot oss, utan ett svar på vår behandling av jordens resurser.

Utsläppen från fossila bränslen är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna. En kraftigt minskad förbrukning av olja, kol och naturgas är ett måste för att vända utvecklingen. I Sverige har vi alla förutsättningar för att bli ett föregångsland i den processen.

Vänsterpartiets mål, att minska utsläppen från fossila bränslen med 80 % inom 15 år, är fullt genomförbart. Vi vill göra det genom att satsa på kollektivtrafik, alternativa bränslen som biogas och etanol och inte minst på forskning och utveckling av ny miljöteknik. Då kommer vi att se vinster för miljön och en ökning av konkurrenskraftiga jobb i en utvecklingsbar bransch.

De borgerliga partiernas linje är omodern. De motsätter sig fungerande metoder som biltullar och alternativa energikällor. Och de talar fortfarande om att kärnkraften är nödvändig. Med en borgerlig regering skulle vi ägna fyra år åt att göra oss än mer beroende av miljöskadliga energikällor – detta är inte hållbart!

Kan någon lova att kärnkraften kommer att bli en säker energikälla? Nej, så länge vi har kärnkraftsreaktorer lever vi med katastrofrisken. Även problematiken kring slutförvaringen av avfallet kvarstår. Ett attentat mot en av dagens förvaringsanläggningar, exempelvis i La Hague i Frankrike, har visats kunna innebära 60 gånger så stora utsläpp som från Tjernobyl. Självfallet skall ansvar tas för avfall från våra reaktorer, men vårt krav är en total avveckling.

En avveckling av kärnkraften är nödvändig för att inte ytterligare belasta miljön och kommande generationer. Vänsterpartiet arbetar för den offensiva och moderna energipolitik som Sverige och världen behöver.

Eila Clarstedt
Maud Ekman
Vänsterpartiet Eskilstuna

Debattartikeln publicerad i Folket samt Eskilstuna Kuriren under vecka 15 och 16, 2006.

Kopiera länk