artikel

Valpunkt 3 – Minns ni Gudrun…

Det gör skogsägarna i Småland. Och alla som blev utan el i veckor.
På senare år har klimatförändringarna orsakat naturkatastrofer och oväder över hela jorden. Redan om 35 år kan de svenska vintrarna vara tre grader varmare än idag. Samtidigt som torka och vattenbrist kan bli ett problem på somrarna.
De värsta effekterna kommer att drabba de fattiga delarna av världen.

Men vi kan påverka framtiden. Om vi tar miljöförstöringen på allvar och väljer en politik för långsiktigt hållbar utveckling istället för en där kortsiktiga vinstintressen får styra.

DAGS ATT STÄLLA OM!
Vänsterpartiet vill snabba på energiomställningen. Genom att satsa på förnyelsebar energi kan vi stoppa klimatförändringarna. Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för omställningen. De ska driva på och underlätta effektivisering, teknikutveckling och produktion av förnyelsebar energi. Här kan många nya arbetstillfällen skapas inom både offentlig och privat sektor.

Vårt mål är att minska den fossila bränsleförbrukningen med 80 procent inom femton år. Därför vill vi satsa på kollektivtrafik och rena bränslen.

Om vi vill slippa en ny Gudrun måste vi investera idag.

Kopiera länk