artikel

Valpunkt 6 – Alla ska ha råd med tandvård

Ett leende säger…
Att ha dåliga tänder är inte bara smärtsamt och opraktiskt. Det är pinsamt också. Man visar inte gärna upp en glugg.
Sedan prisregleringen på tandvård avskaffades 1999 har priserna ökat med 80 procent. Det har lett till att allt fler avstår från att gå till tandläkaren därför att de inte har råd.

De flesta tycker det är självklart att ingen ska behöva avstå från att söka vård när någon annan del av kroppen är sjuk. Så varför ska plånbokens tjocklek avgöra vem som kan laga tänderna?

Tänderna är ju en del av kroppen. Och en viktig del av hela vår identitet.

…för mycker ibland
Vänsterpartiet vill att tandvården ska betraktas som just vård. Och vård ska vara likvärdig och tillgänglig för alla.

Därför vill vi att tandvården ska ingå i högskostnadsskyddet för sjukvården. Vi vill påbörja en sådan reform under nästa mandatperiod, och inom sju år kan systemet vara helt utbyggt.

Dessutom vill vi kvalitetssäkra tandvården och införa en obligatorisk garanti för alla behandlingar hos tandläkaren.

Minst lika viktigt är det att satsa på den förebyggande tandvården. Den ska samordnas bättre med primärvården och vara lika tillgänglig som annan förebyggande hälsovård.

Ditt leende ska säga något om din personlighet – inte om din inkomst!

Kopiera länk