artikel

Valpunkt 7 – Stoppa privatiseringarna

Har du valt fel…
Elbolag? Telefonoperatör? Pensionsfond? Vårdhem till mamma?

Kanske har du ingen aning. Kanske var det en trevlig broschyr eller en len telefonröst som avgjorde ditt val. Kanske tog du första bästa, eftersom det är nästan omöjligt att veta vad som är bra eller dåligt.

Oavsett vilket är det stor risk att du har blivit blåst. För faktum är att privatiseringar och avregleringar lett till både högre priser och sämre kvalitet.

Tvärtemot vad privatiseringsivrarna lovade har priserna på el, tågresor, posthantering och fjärrvärme stigit mycket mer än andra varor och tjänster sedan de marknaderna avreglerades.

Gör det bästa valet!
De privata entreprenörerna inom vård och omsorg drivs av vinstintresse. Det får personalen betala med uppsägningar, högre arbetstakt och sämre löneutveckling.

Självklart blir också kvaliteten i verksamheterna lidande. Och kostnaderna för kommunerna har inte blivit lägre. Däremot har aktieägarna blivit rikare. Vänsterpartiet tycker att vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför ska de drivas offentligt.

Kommunikationer, posthantering, och el ska produceras effektivt, miljövänligt och till lägsta möjliga pris för alla. Det har marknaden misslyckats med.

Vi vill sätta stopp för privatiseringsvansinnet. Det är det klart bästa valet.

Kopiera länk