artikel

Valpunkt 8 – Ingen vapenexport till krigsförande länder

Stoppa lagningen!
Visste du att Sverige langar till Bush? USA är en av de största köparna av krigsmateriel från Sverige idag. Det betyder att USA:s illegala krig och ockupation i Irak genomförs med svenska vapen.
Bofors producerar just nu i samarbete med USA nya artillerigranater som ska användas i Irak. Trots att vi har regler som förbjuder export av vapen till länder som befinner sig i krig.

Genom att hitta kryphål i lagen bryter Sverige systematiskt mot sina egna regler om vapenexport. Vårt land bidrar därmed till att stärka ockupationsmakter och diktaturer, döda civila och kränka mänskliga rättigheter i andra delar av världen.

En röst för fred
Förra året kom en utredning som föreslår att vi ska avskaffa reglerna för vapenexporten och börja sälja vapen helt fritt som om det vore korv eller dammsugare. Det kommer vi aldrig att gå med på.

Vänsterpartiet vill istället ha en mer restriktiv vapenexport. Vi vill börja med att omedelbart stoppa all export av vapen till krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter.

Vår utrikes- och säkerhetspolitik måste samordnas med vår biståndspolitik så att vi inte säljer vapen med ena handen och ger bistånd till offren för dem med den andra.

Vi vill att Sverige ska vara en internationell röst för fred och nedrustning mot krig, ockupation och förtryck

Kopiera länk