artikel

Protestera mot Israels aggression

Protestera mot Israels militära angrepp mot Libanon. Skriv på det upprop som pågår fram till 13 augusti. Gå in på http:/www.namninsamling.com/fred_nu
Förstörelsen i Libanon är enorm. Sjukhus, vägar, broar och hela bostadskvarter har utplånats av Israels flygattacker. Enligt rapporter i massmedia har cirka 500 personer dödats och nästan en miljon är på flykt i sitt eget land eller på väg till andra länder.

Israel har också försatt Libanon i blockad från luft och hav. Det är en krigshandling. Inte ens andra länders medborgare ges fri lejd utan förhandlingar och FN-soldater angrips så att FN-styrkorna tvingas lämna området i södra Libanon. Det är inte Libanon som ska utsättas för blockad – det är Irael som måste fördömas av världssamfundet.

Våld löser inga problem, men så länge USA och Storbritannien inte säger ifrån kommer Israels aggression att fortsätta.

EU är Israels viktigaste handelspartner och Israel har ett mycket förmånligt handelsavtal med EU. Handelsavtalet är förenat med vissa krav, bland annat att mänskliga rättigheter ska respekteras. Ett krav som Israel kränker varje dag.

Genom att ställa krav kan det internationella samfundet få Israel att upphöra med övergreppen. Vänsterpartiet har tagit initiativ till en namninsamling som ska lämnas till utrikesminister Eliasson den 13 augusti där de undertecknade kräver att utrikesministern ska verka för att EU:s frihandelsavtal med Israel upphävs.

Den som är överens med oss om att all terror och allt våld mot civila är oacceptabelt, oavsett vem som står för det, måste nu sälla sig till dem som framför skarp kritik mot Israel. För oss i Sverige innebär det också att all svensk vapenimport från Israel stoppas.

Skriv under uppropet på http:/www.namninsamling.com/fred_nu

Kopiera länk