artikel

Valpunkt 9 – Höj kvinnors löner

Visst går det…
Kvinnor ska ha samma löner och villkor på jobbet som män. Det har gått löjligt långsamt framåt med den saken hittills – trots att ”alla” är överens.

I själva verket är motståndet fortfarande stort. Vi som kämpar för kvinnors rättigheter får ständigt höra att det vi säger låter bra, men att det tyvärr inte går att genomföra.

Det är klart att det går! Om facket, arbetsgivarna och politikerna tar sitt ansvar. Vänsterpartiet är berett att göra rejäla satsningar och jobba för en verklig förändring av villkoren på arbetsmarknaden.

I staten, i kommuner och landsting vill vi satsa pengar på att höja de offentliganställda kvinnornas löner och anställa fler för att skapa rimliga arbetsvillkor.

…och vi vill!
Vi vill lagstifta om rätt till heltid. Deltidsjobb leder till lägre lön så att fler orkar med sina jobb. Och nästan alla som arbetar deltid är kvinnor..

Arbetstiden vill vi på sikt korta till sex timmar med bibehållen lön så att fler orkar med sina jobb. Vi vill börja med några av de tyngsta yrkena, som undersköterskor och vårdbiträden..

Föräldraförsäkringen vill vi dela lika mellan föräldrarna. Det skulle öka männens andel av ansvaret för barn och hemarbete och ge kvinnor större frihet och starkare ställning i arbetslivet..

Vänsterpartiet vill ha ett jämställt samhälle på riktigt. Det vill faktiskt inte alla. Det är därför de säger att det inte går. Vi vet att de har fel.

Kopiera länk