artikel

Nyheter från kommunstyrelsemötet den 9 januari 2007

Här kommer några nyheter från årets första kommunstyrelsemöte

  

Torshällafrågan

KS beslutade att Torshälla stadsnämnd ska utredas.

Utredningen initieras av Kommunstyrelsen.

Försvarsmaktens centrallager

KS föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget om att Försvarsmaktens centrallager etableras i Kjula.

Vänsterpartiets särskilda yttrande ledde till att man lyfte bort utbyggnaden av flygfältet och minskade kommunens kostnad med 175 miljoner till nu 560 miljoner.

Choice

Kommunstyrelsen godkände en förlängning av projektet Tryggare och säkrare Eskilstuna under arbetsnamnet Choice som verkar på Fröslundaskolan.

Projektet är förlängt till och med den 30 juni 2007. 

Kompletterande val till råd och utskott

Just nu pågår valen av ledamöter och ersättare till olika råd och utskott.

Vänsterpartiets valberedning i Eskilstuna kommer att lägga fram ett förslag till kommungruppen den 22 januari.

 Jämställdhetsutskottet och Demokratiutskottet

Arbetet med att bilda utskotten startar med att kommunjuristen tar fram reglementen. Utskotten kommer igång under våren 2007.

 Ungdomens hus

Öppnandet av ungdomens hus i gamla räddningstjänstens lokaler är försenat.

Renovering krävs ur miljösynpunkt och just nu pågår diskussioner om hur man på snabbast möjliga sätt ska kunna flytta in och få igång verksamheten.

Vid datorn

Maria Chergui

Politisk sekreterare Vänsterpartiet

Kopiera länk