artikel

Vänsterpartiet ställde tre frågor i Kommunfullmäktige den 22 februari 2007

Vänsterpartiets tre frågor handlade om Eskilstunas agerade i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn,
kartläggningen av prostitutionen i Eskilstuna kommun och
och när initiativet till ett barnahus ska tas i Eskilstuna. Nedan ser ni frågorna och svaren.

  

1) Under den senaste tiden har media larmat om ensamma flyktingbarn som väntar på boende i svenska kommuner. Tidningen Folket skriver i en artikel den 21 februari att cirka 100 flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige bor idag i transitboende och väntar på ett ordentligt boende.

 Jag vill fråga ordförande för arbetsmarknad – och familjenämnden:

  • Hur långt har Eskilstuna kommit i arbetet med att ordna fram boende i Eskilstuna kommun för de ensamma flyktingbarnen?

Maria Chergui (v)

2) 2003 skrev Vänsterpartiet i Eskilstuna en motion om att en kartläggning av prostitutionen i Eskilstuna kommun behöver genomföras. I fullmäktigebeslutet 2005 stod det att arbetsmarknad – och familjenämnden i samverkan med barn – och utbildningsnämnden och polismyndigheten ska genomföra denna kartläggning.

 Jag vill fråga ordförande för barn – och utbildningsnämnden och ordförande  för arbetsmarknad – och familjenämnden:

  •  När får vi se resultatet av kartläggningen av prostitutionen i Eskilstuna kommun?

Maria Chergui (v)

3) Rädda Barnen har under några år drivit frågan om att starta Barnahus, där barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp kan utredas och få ett samlat stöd av ansvariga myndigheter. 2005 startade den dåvarande regeringen försöksverksamhet i sex kommuner bl a i Linköping och Malmö. Ett antal kommuner och regioner har också tagit egna initiativ till Barnahus.

  • Hur långt har Eskilstuna kommit i arbetet med att starta ett Barnahus?

Carin Kuutmann (v)

Svaren:

1) Angående ensamkommande flyktingbarn: Arbetsmarknad -och familjennämnden jobbar med att få fram boende för barnen och vill göra det fort.

2) Angående kartläggning av prostitutionen: Frågan ligger hos polisen. Ordförande i Arbetsmarkand och familjenämnden (amf) var ovetandes om att en sån kartläggning ska göras och tycker det är bra att frågan kom upp. Ordförande i amf  har väckt frågan och de ska jobba vidare med den.

3) Angående barnahus: Ordförande för arbetsmarkand  och familjenämnden svarade att det inte enbart är en kommunal angelägenhet och sa att det är ett svårt arbete för att vi måste ha med polismyndigheten, amf  m.fl. Men de ska tillsätta en projektledare från amf som ska jobba med detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk