artikel

Kommunen måste erbjuda heltid till den som vill!

Från vänsterpartiets sida ser vi hur man inom kommunens vuxenförvaltning
inte tror att vi har råd med att se till att de anställda ska få arbeta heltid om de vill. Som vanligt måste kommunen spara, då föreslås det att vi måste bromsa vårt viktiga arbete för fler heltider inom vuxenförvaltningen som ju har hand om äldrevård samt vård och hjälp till funktionshindrade.

Visst är det möjligt att spara genom att säga nej till fler heltider i en kvinnodominerad kommunsektor. Vänsterpartiet ser det som självklart att kommunen ska erbjuda heltid till den som vill, och det som i verkligheten är oroväckande är ju att den borgerliga oppositionen gillar förslaget om att sluta att prioritera heltid för de anställda. De verkar inte förstå kommunens arbetsgivaransvar och de ambitioner en kommun kan ha om att vara mönsterarbetsgivare.

De borgerliga partierna ser bara kommunens verksamhet ur brukarnas, patienternas, perspektiv. Och det låter ju helt okej, men det får konsekvensen att den kommunala verksamheten förvandlas till "ring och spring"-verksamhet, där anställda blir till springschasar som kommer när man ropar. Alla blir vikarier i ett sådant system.

Vi i vänstern ser att deltid är vanligast på kvinnodominerade arbetsplatser. Vi tycker inte det är konstigt utan förstår att det har med flera saker att göra. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för hem och familj, kvinnors arbeten värderas fortfarande lägre än mäns och kvinnors barnafödande är ju tydligen en belastning för somliga arbetsgivare. Genom att erbjuda rätten till heltid löser vi inte alla dessa problem, men vi gör det vi, som politiker i vuxennämnden och vänsterarbetsgivare, kan göra.

 Därför föreslår vänsterpartiet, inför budgetarbetet i vuxennämnden, att satsningen på heltid för den som så önskar fortskrider. Något annat går vi inte med på. Nödvändiga besparingar görs helst genom effektiviseringar av förvaltningen.

 

Jim Lagerlöf
Vuxennämnden
Vänsterpartiet

Kopiera länk