artikel

Vänstern värnar de funktionshindrade ungdomarna

I Eskilstuna kommun har unga människor fria bussresor. Detta är bra och rättvist, det handlar om att ingen ska behöva betala för att ta sig till skolan, och i den generella välfärdens anda gäller detta för alla ungdomar, var de än bor, för säkerhets skull.

Det vill säga alla ungdomar som kan åka buss. Också i vår kommun finns ju personer med sådana funktionshinder som gör att de omöjligt kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Dessa personer har rätt till färdtjänst, det vill säga det komplement till kollektivtrafiken som kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda – då mot en kostnad dessvärre. De funktionshindrade ungdomar som inte kan åka buss måste alltså betala för att ta sig till skolan.

Detta är orättvist och mycket märkligt, särskilt i en kommun som styrs av en ickeborgerlig majoritet. Vi i vänsterpartiet vill snarast se att samma generella förmån gäller för alla ungdomar – på riktigt. Också de funktionshindrade ungdomarna måste ha rätt till gratis resor till och från skolan och liknande.

Jim Lagerlöf (v)

 

 

 

Kopiera länk