artikel

Trygghet förutsätter tolerans

Vuxennämnden har fått en skrivelse kring att Skomakargården ska börja användas som särskillt boende igen. Vi står fast vid vårt beslut, trots den oro som lokalbefolkningen känner, vi tycker nämligen att den är obefogad!

Eskilstuna ska vara en kommun för alla. Det är för oss viktigt att slå fast. Det som vi socialdemokrater och vänsterpartister samarbetar kring är att bygga ett solidariskt, tolerant, tryggt och respektfull samhälle. Ett samhälle där alla har en plats oavsett kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vi – socialdemokraterna och vänsterpartiet i Vuxennämnden – har som given utgångspunkt att eskilstunabor ska kunna få boende, stöd och hjälp i sin hemkommun. I 12 års tid har Skomakargården använts för att hjälpa och stödja personer som utifrån sina psykiska funktionshinder behöver hjälp i sin vardag. Vi vill att Skomakargården ska fortsätta vara för till för de personer som frivilligt nu ska flytta dit. Kunnig och erfaren personal finns på plats dygnet runt. Det är centralt att minnas att ingen enda incident utanför boende har inträffat under dessa 12 år. Om människor känner rädsla för att kommunen erbjuder hjälp till personer som inte har koll på när det är dags att äta eller duscha, då är något galet. Alla våra boenden i kommunen finns för att de som bor där ska få den hjälp de behöver, för att vare sig skada sig själva eller andra.

Verksamheten vid Skomakargården är mycket viktigt och vi ser därför inte anledning att ändra oss med anledning av den, till Vuxennämnden inlämnade, skrivelsen. Vi social-demokrater och vänsterpartister i Vuxennämnden är oroade över den stämning som nu finns och som mer appellerar till känslor än både erfarenheter av den verksamhet som finns och den information som lämnats. Vi är förvånade över de metoder som använts för att inbjuda människor till intolerans.

Finns toleransen och tryggheten i Skogstorp kvar för personer med funktionshinder?

Jim Lagerlöf (v)
Siw Jansson (s)

 

Publicerad i tidninge Folket den 12 maj.

Kopiera länk