artikel

Skatten inget självändamål

De allra flesta av oss som bor i Sverige vill ha skola, vård och omsorg på lika villkor. Vi vill att människor ska behandlas lika och få samma möjligheter till kommunal service. Det har visats i undersökningar. Det har också visats att vi är positiva till att betala skattevägen för den gemensamma välfärden och den trygghet det innebär.

Det finns förstås en mindre del av befolkningen som själva anser sig ha råd att betala för sin vård den dagen de behöver det eller som har råd att försäkra sig själva mot olyckor eller inkomstbortfall och annat. De är heller inte angelägna om att vår gemensamma service bibehålls.Här går skiljelinjen mellan vänster- och högerpolitik.

I Eskilstuna känner vi av den högkonjunktur vi är inne i. Företag etablerar sig, människor flyttar hit och arbetslösheten sjunker sakta.

Men, vi har långt kvar tills vi kan slå oss till ro och tycka att vi gör det vi förväntas göra och ger den vård och det stöd till dem som mest behöver den. Till alla som behöver den. Därför använder vi kommunens skattemedel till att laga en del av de hål som finns i trygghetsnätet. Därför bestämde vi tidigt i processen att inte sänka skatten, pengarna behövs för förbättringar. Dessutom kan vi inte förutse vilka försämringar den nuvarande regeringen kommer att besluta om. Det har redan drabbat cirka 40 anställda hos kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Vi kommer att göra vad vi kan för att motverka försämringar på kommunal nivå. Det ska märkas att vi är en röd kommun i ett blått Sverige. Känn på det; vilket känns varmt och gemenskapande – och vilket känns kyligt och egoistiskt?

Vi vill bygga fler förskolor så att vi kan glesa ut antalet barn i barngrupperna.

Vi vill utveckla skolan och ge den höjning av skolpengen som var ett av våra vallöften 2006.

Vi värnar om Torshällas situation med en minskande befolkning och ger möjlighet till omställning genom ett engångsbidrag.

Vi vill, trots att regeringen tagit bort statsbidragen för plusjobb och feriepraktik, låta de med plusjobb fortsätta och ge ungdomar chansen att få arbetslivserfarenhet.

Vi avsätter pengar till fortsatt arbete med jämställdhet. Många kvinnor har deltidstjänster och vänsterpartiet vill att alla får en heltidstjänst i grunden. Inom Eskilstuna kommun ska vi se till att vi får ett jämställdhetsledningssystem som hjälper oss att i varje beslut ta hänsyn till hur det påverkar kvinnor och män.

Detta kan vi göra för att vi inte sänker skatten. Med en tioöring mindre, cirka 15miljoner mindre i kommunkassan, skulle vi ha sopat bort en stor del av de satsningar vi väljer att göra. Vänsterpartiet vill ha en solidarisk gemensam sektor i en varmanda av att vi bryr oss om varandra.

 

Eila Clarstedt Kommunalråd och

Gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna

Kopiera länk