artikel

Eila Clarstedt har varit i Bryssel

Eila åkte till Bryssel den 24-26 juni med Vänsterpartiets kvinnopolitiska delegation.

Under två dagar fick delegationen följa med i det kvinnopolitiska arbetet i Bryssel. Bland annat lyssnade Eila med flera till en debatt om kvinnomorden i Mexiko och hur EU kan ta ställning i frågan. Mer information om det kvinnopolitiska arbetet i Bryssel kommer att finnas i en rapportering som kommer i augusti. Vi kommer att lägga ut den på hemsidan.

Maria Chergui (v)

Kopiera länk