artikel

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet har haft sitt första möte!

Den 19 juni hade jämställdhetsutskottet sitt första möte.

Eila Clarstedt (v) är ordförande och rapporterar att det var en positiv och engagerad stämning på  mötet. Alla var överens om att det viktigaste är att sätta igång en process för jämställdhetsarbetet så fort som möjligt. Utgångspunkten för arbetet blir i jämställdhetsberedningens rapport På spaning efter jämställdheten som är antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2006.

Sverigedemokraterna uteblev från mötet.

Nästa möte är torsdag den 13 september.

 

Maria Chergui (v).

 

Kopiera länk