artikel

Insändare om jämställdhet juni 2007

Under många år har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet aktivt arbetat för jämn fördelning av kvinnor och män i hela kommunorganisationen vilket även media har uppmärksammat.

I ett reportage i Östnytt 4 juni, 2007 menar däremot Iha Frykman, Moderaternas gruppledare, att det aldrig har skett en speciell satsning för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män.

Frykman får tala för borgerligheten och när hon säger att det bara är tillfälligheter som gjort att tre av fyra borgerliga gruppledare är kvinnor betyder det att det lika gärna kunde ha varit män. Vi drar slutsatsen att Frykman och borgarna tydligen inte ser jämställdheten som ett prioriterat område att arbeta med.För hundra år sedan fick kvinnor inte rösta, inte bli invalda i kommun, landsting eller riksdag och inte arbeta som präster. Vidare hade män rätt att slå sina fruar, våldta dem med äktenskapet som anledning, gifta kvinnor fick inte bestämma över sin egen inkomst och kvinnor fick sparkas från sitt arbete om de blev gravida eller gifte sig. Listan kan göras mycket längre.

 Vi hävdar att det är år av kamp som gjort att situationen för kvinnor förändrats till det bättre. Vi tror inte att förändringen hade skett utan alla de kvinnor och män som trodde på något bättre och omvandlade tankar till praktisk handling. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter arbetet med en mer jämställd värld eftersom vi ser att det finns mycket kvar att göra. Fortfarande gör kvinnor den största delen av hushållsarbetet, fortfarande är kvinnors löner lägre och fortfarande misshandlas kvinnor till döds av sina män och pojkvänner. Det finns länder som ännu idag skrivit under FN:s kvinnokonvention men reserverat sig mot stora delar av konventionen eftersom alla mänskliga rättigheter tydligen inte ska gälla kvinnor.

 Iha Frykman, vi hoppas du förstår att kvinnors positioner inte stärks av sig själva och att kvinnors värde inte höjs av sig själv. När du säger att ingen speciell satsning har skett för att antalet kvinnor i kommunstyrelsen ska vara så högt som det är idag talar du endast för alliansen. Vi har under många år, aktivt men inte alltid framgångsrikt, arbetat med att stärka kvinnor och kvinnors positioner. De senaste tre åren har kommunen satsat drygt 38 miljoner kronor på att utjämna osakliga löneskillnader på grund av kön, i enlighet med de lönekartläggningar som genomförs. Alliansen i sin tur har tagit bort principen om jämn könsfördelning vid utnämning av statliga toppositioner, ger plats åt personer med en aktiv bakgrund i abortmotståndsrörelsen, vill införa vårdnadsbidrag och pigjobb – enligt oss, typiska kvinnofällor. Det, Iha Frykman, gynnar inte jämställdheten! Visa att du menar allvar när du pratar om jämställdhet och alla människors lika värde.

Eila Clarstedt (v) och Jimmy Jansson (s)

Kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor

 

 

 

 

 

Kopiera länk